Г-н Персивал предоставя оригинална и изцяло нова концепция за „истинска“ демокрация, където личните и националните дела са поставени под светлината на прожекторите на вечните истини.

Това не е политическа книга, както обикновено се разбира. Това е необичайна поредица от есета, която хвърля светлина върху пряката връзка между съзнателното Аз във всяко човешко тяло и делата на света, в който живеем.

В този решаващ период в нашата цивилизация се появиха нови сили на разрушение, които биха могли да звучат като разделителна звънец за живота на земята, какъвто го познаваме. И все пак, все още има време да спрем прилива. Персивал ни казва, че всеки човек е източник на всички причини, условия, проблеми и решения. Ето защо всеки от нас има възможност, както и задължение, да въведат вечен закон, справедливост и хармония в света. Това започва с ученето да управляваме себе си - нашите страсти, пороци, апетити и поведение.

"Целта на тази книга е да посочи пътя."

                                                                                      –HW Percival