Масонството и неговите символи хвърля нова светлина върху вековните символи, емблеми, инструменти, забележителности, учения и възвишените цели на масонството.

Този древен орден е съществувал под едно или друго име много преди изграждането на най-старата пирамида. Тя е по-стара от всяка друга известна днес религия! Авторът посочва, че масонството е за човечеството - за съзнателното аз във всяко човешко тяло.

Масонството и неговите символи осветлява как всеки от нас може да избере да се подготви за най-висшите цели на човечеството - самопознание, възстановяване и съзнателно безсмъртие.