Международна доставка.

Информация за международна доставка
Само за американски фондове - Благодаря

Обърнете внимание:
Мислене и съдба и Словото Книги от серия II, моля теглете 3 килограма в тегло *
Мъж, жена и дете, Демокрацията е самоуправление, и Масонството и неговите символи моля фигура 1 килограм в тегло *

Канада:
За поръчки, включително книга за фунти 3:
Една книга за 3 лири
...........................................
$ 12.00
Всяка допълнителна книга за 3 лири
...........................................
$ 4.00
Всяка допълнителна книга за 1 лири
...........................................
$ 2.00
За поръчки не включително книга за 3 лири:
Една книга за 1 лири
...........................................
$ 5.00
Всяка допълнителна книга за 1 лири
...........................................
$ 2.00
Всички други държави:
...........................................
За поръчки, включително книга за фунти 3:
Една книга за 3 лири
...........................................
$ 21.00
Всяка допълнителна книга за 3 лири
...........................................
$ 6.00
Всяка допълнителна книга за 1 лири
...........................................
$ 4.00
За поръчки не включително книга за 3 лири:
Една книга за 1 лири
...........................................
$ 9.00
Всяка допълнителна книга за 1 лири
...........................................
$ 4.00

* Теглата са приблизителни