Масонството и неговите символи

думата

Масонство и нейните символи Книга с меки корици (94 стр.)