Преди публикуването на Мислене и съдба Г-н Персивал публикува месечно списание, Словото, Той допринася с редакционна статия за всеки брой. Той също така отговори на въпроси от своите читатели в "Моменти с приятели". Следните връзки ще ви позволят да изследвате конкретни теми от тези две характеристики на списанието.


Ранни редакции

Пълната колекция, публикувана в Словото между 1904 и 1917.

Моменти с приятели

Въпроси и отговори, които първоначално се появиха в Словото списание между 1906 и 1916.