Фондация Слово

НА

WORD

Септември, 1915.


Авторско право, 1915, от HW PERCIVAL.

МОМЕНТИ С ПРИЯТЕЛИ.

Какво ни подтиква да пролизираме за своите мнения. До каква степен ни е позволено да се противопоставим на мнението си на тези на другите?

Мнението е резултат от мисленето. Изразява се мнение между простото вярване и знания относно предметите или нещата. Човек, който има мнение за нещо, се различава от онези, които имат или познания, или просто убеждение по въпроса. Човек има мнение, защото е мислил по темата. Неговото мнение може да е правилно или неправилно. Дали е правилно или не, ще зависи от неговите предпоставки и начин на разсъждение. Ако разсъжденията му са без предразсъдъци, неговите мнения обикновено са верни и, въпреки че той започва с грешни предпоставки, той ще докаже, че са погрешни в хода от неговите разсъждения. Ако обаче той разреши на предразсъдъците да пречат на неговите разсъждения или основава помещенията си на предразсъдъци, мнението, което формира, обикновено е неправилно.

Мненията, които човек е формирал, представляват за него истината. Той може да греши, но въпреки това смята, че са прави. При липса на знания човек ще застане или ще падне от своите мнения. Когато мненията му се отнасят до религия или някакъв идеал, той вярва, че трябва да се отстоява за тях и чувства импулс да накара другите да възприемат неговите мнения. Оттам идва прозелитизмът му.

Това, което ни подтиква да пролизираме за своите мнения, е вярата или знанието, върху което почиват нашите мнения. Може да ни подтикне и желанието другите да се възползват от онова, което считаме за добро. Ако към основните познания и желанието да прави добро се прибавят лични съображения, усилията за обръщане на другите към собствените мнения могат да развият фанатизъм и вместо добро, ще се нанесе вреда. Разумът и добрата воля трябва да бъдат нашите водачи в прозелитирането на нашите мнения. Разумът и добронамереността ни позволяват да представяме мненията си в спор, но ни забраняваме да се опитваме да принудим другите да ги приемат. Разумът и добротата ще ни забранят да настояваме другите да приемат и да се обръщат към нашите мнения, а те ни правят силни и честни в подкрепата на това, което мислим, че знаем.

HW Percival