Фондация Слово
Споделете тази страницаКогато ма премина през махат, ма пак ще бъде ма; но ма ще се обедини с махат и ще бъде махат-ма.

- Зодиакът.

НА

WORD

Vol 11 ЮЛИ 1910 Номер 4

Авторско право 1910 от HW PERCIVAL

АДЕПТИ, МАЙСТОРИ И МАХАТМИ

(Продължение)

ФИГУРА 33 тук е дадено, за да покаже естеството на всяка от расите, които допринасят за създаването на човека, как и под какъв доминиращ характер и знак всяка раса започва и се развива и завършва и как всяка раса е свързана и е засегната от тези, които предхождат или които го следват. Няколко предложения ще посочат част от това, което може да се намери в този символ.

- Фигура 33 показва великия зодиак със седем по-малки зодии. Всяка от седемте обгражда един от седемте долни знака на големия зодиак. В долната половина на големия зодиак са нарисувани по-малки зодии, един в друг, в пропорциите, посочени по-горе в фигура 30и символизиращи съответно физическия човек и физическия свят, психическия човек и психическия свят, менталния човек и менталния свят и духовния човек и духовния свят.

Хоризонталният диаметър от ♋︎ да се ♑︎ на големия зодиак е линията на проявление; горе е това, което е непроявено, долу е проявената вселена. На тази фигура са показани седем раси на четири нива, като нивата са духовното ниво, което започва с ♋︎ и завършва с ♑︎, умственото ниво, което започва с ♌︎ и завършва с ♐︎, психическият план започва с ♍︎ и завършва с ♏︎, и физическия план на ♎︎ , което е централната равнина за горните три равнини в техните инволюционни и еволюционни аспекти.

Вертикалният диаметър от a до ♎︎ , символизира съзнанието; това се простира в непроявеното и проявеното. Тези две линии, вертикалната и хоризонталната, се прилагат в смисъла, използван тук за големия зодиак; не към седемте по-малки зодиака, представляващи тук седемте раси. В четвъртото състезание, състезанието на ♎︎ , линията, символизираща съзнанието, е вертикална спрямо хоризонталния диаметър на големия кръг и е идентична и съвпада отчасти с линията, символизираща съзнанието в големия зодиак. Това не е случайност.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♎︎ 1st RACE ДЪХ 2nd RACE LIFE 3rd RACE ФОРМА 4th RACE SEX 5th RACE DESIRE 6th RACE МИСЪЛ 7th RACE индивидуалност
Фигура 33

Долната половина на големия кръг символизира хоризонталния диаметър или линията на проявление на седемте раси, които се разгръщат, включват и развиват. От центъра, точката, в която материята (т.е. духът-материя, двойната проява на субстанцията) става съзнателна, излъчват седем линии, които, разширени, съвпадат частично с диаметрите на седемте по-малки зодиака. Тези вертикални диаметри, всеки от ♈︎ да се ♎︎ в по-малките кръгове символизират линията, по която всяка раса се развива съзнателно. Хоризонталният диаметър във всеки зодиак от седемте от ♋︎ да се ♑︎, е крива линия, съвпадаща, в фигура 33, с периферията на големия зодиак.

Всяка раса започва своето развитие от знака ♋︎ в собствения си зодиак, достига средната си точка при ♎︎ и приключва ♑︎.

Второто състезание започна в средата или ♎︎ на първото състезание и при ♋︎ от собствения си зодиак и завършва на ♑︎ от собствения си зодиак и в средата на третата раса, което беше началото на четвъртата раса. Третото състезание започна в края на първото, в средата на второто и завърши в средата на четвъртото състезание, което беше началото на петото състезание. Четвъртото състезание започна в края на второто състезание, което беше средата на третото състезание, и завършва в средата на петото състезание, което беше началото на шестото състезание. Петото състезание започна в края на третото състезание, което беше средата на четвъртото състезание, и ще завърши в средата на шестото състезание, което ще бъде началото на седмото състезание. Шестата раса започна в края на развитието на четвъртата раса, което беше средата на петата раса, и ще завърши в средата на седмата раса.

Първата раса започва с началото на Вселената, която произлиза от непроявеното. Първото състезание започна от неговия знак ♋︎ и стана съзнание едва в средния си период, когато достигна своя ♎︎ , което беше началото на неговата линия на съзнание. Линията на неговото съзнание е била и е линията на проявление на големия зодиак. Първото състезание не е приключило. Не умира през целия период на проявление.

Развитието на седмата раса ще започне в края на петата раса, което е средата на шестата раса и ще завърши в нейния знак на ♑︎, което ще бъде в непроявеното. Неговата линия на съзнание завършва линията на проявление на големия зодиак. Може да се напише повече в пояснение на Фигура 33, но гореизложеното е достатъчно, за да обясни символиката, свързана с разглеждания тук въпрос.

Има голяма разлика между онзи, който става адепт, преди да стане господар, и адекватния, който се ражда след господаря си. Разликата е, че първият вид адепт има нероден ум, докато господарят, умът, има напълно развит адепт. Адекватният майстор може по всяко време да действа в съответствие със законите на менталния свят, защото господарят действа чрез него и той реагира на мисълта по-лесно, отколкото мозъкът реагира на действието на ума. Адептитът, чийто ум е нероден, действа по законите на света на желанията, но не може или не знае ясно закона над него, около него, който е законът на времето, законът на умствения свят. Той не може да го контролира, нито може да действа в съвършено съответствие с него. Той действа според закона на астралния свят, света на вътрешните сетива, който свят е отражение и реакция от физическия и от менталния свят. Адептитът с неговия нероден ум най-вероятно ще остане нероден в менталния свят в края на проявлението на цикъла от светове. Адептът на господаря е отгледан и роден законно на ума и неговото наследство ще бъде умственият свят, в който ще премине, след като господарят се превърне в махатма.

Адекватният с неродения ум няма самостоятелно използване на умствените способности, въпреки че тези способности се използват от него в по-голяма или по-изразена степен, отколкото интелигентният човек на света е в състояние да ги използва. Независимото и интелигентно използване на умствените способности принадлежи изключително на ученика на господарите, който се научава да ги използва напълно само когато стане господар.

Независимото и интелигентно използване на фокусната способност кара самоназначеният ученик да стане и го прави приет ученик в училището на майсторите. Свободното използване на изображението и тъмните способности принадлежи на умелия, който е умел от своя господар. Свободното използване на времето и двигателните способности има само от майстора. Но господарят не може напълно и свободно да използва светлината и Аз-способностите, въпреки че той знае за тях и те действат чрез другите му способности. Безплатното използване на светлината и аз съм способности се използва само от махатмата.

Учителят има пълно притежание и използва своето време и образ и фокус и тъмни и мотиви способности, независимо от вътрешните сетива, като зрение, слух, вкус, мирис, докосване, морални и аз сетива, или тяхното действие във физическия свят , Вместо мрачен отпадък или свят на тъмнина и объркване, господарят знае, че физическият свят е място, където може да царува небето. Той вижда, че физическият свят е по-красив, отколкото може да види окото, място, където преобладават хармонии, които ухото не може да открие, и където формите са по-големи, отколкото умът на човека може да си представи. Той го вижда като мястото на промяната и изпитанието, където всички същества могат да бъдат пречистени, където смъртта трябва да бъде преодоляна от всички на свой ред, където човекът ще може да знае и различава истинното от фалшивото и където някой ден ще ходи като господарят и господарят на неговите форми, победител на илюзията, докато той все още го използва за онези същества, които се подхранват чрез него, в истинското.

От менталния свят, небесния свят, господарят действа чрез вътрешния свят на сетивата във физическия свят и докато използва вътрешните сетива и физическото тяло, той ги контролира от своите способности. Чрез умствените си способности чрез сетивата си и във физическото си тяло той може да тълкува илюзията на материята в трите свята на нейните трансформации. С помощта на своя фокус способност той може да въведе във физическия свят и да представи там мислите на менталния и формите на астралните светове. Той може да възприема астралното и умственото чрез физическото. Той вижда хармониите и красотите на комбинациите от физическо, астрално и психическо. Чрез факултета си за време майсторът може да чува и вижда атомите на времето, докато те непрекъснато преминават през физическата материя и нататък, и той знае мярката и продължителността на форма, направена физическа, защото той знае тона, на който е зададен и звучи , По този тон, който е времевата граница и мярка, той знае периодът, в който формата ще продължи, докато физическата материя във формата се носи и във времето на света, от който е дошъл. С помощта на своя имидж способност майсторът може да създаде форма и да я направи видима чрез вливането в и през нея на единиците на времето, времевите атоми. Чрез образа способност може да доведе до форми на безкрайно големи или безкрайно малки. Той може да увеличи или разшири една молекула до размера на света, или да причини един свят да изглежда толкова малък, колкото молекула. Това той прави, като държи формата във своя имидж факултет и увеличава или намалява размера си с помощта на своя фокус факултет.

С помощта на своя фокус способност майсторът влиза или напуска физическите и психическите светове или всякакви части от тях. Чрез фокусния факултет той свързва и приспособява факултетите един към друг и към сетивата, чрез които способностите могат да действат.

С помощта на тъмната способност той може да доведе до изчезване или преобразуване на всяка от формите, които той е призовал. Чрез тъмната способност той може да произвежда сън във всяко същество, което диша. Чрез упражняване на тъмния факултет майсторът може да попречи на умовете на хората да влязат в царствата на менталния свят преди тяхното време и той понякога го прави, когато входът би причинил тяхното неравновесие или може да им даде сила да подчинят други умове по своему и той го прави, за да проверява мъжете, които тренират ума си с цел да контролират другите. Чрез упражняване на тъмния факултет, в съзнанието на човека той може да накара човека да бъде объркан, объркан и забравен за обекта, който е имал предвид. С помощта на тъмния факултет майстор може да размине сетивата и да попречи на любопитни и любознателни хора да открият онова, на което нямат право. Чрез упражняване на тъмния факултет майсторът проверява любознателния от усещането, четенето или познаването на мислите на другите. С помощта на тъмния факултет майсторът не позволява на тези, които търсят егоистични цели, да научат думи и тяхната сила.

Използвайки мотивния си факултет, майсторът познава мотивите на хората, които ги подтикват към действие. Учителят знае от мотивационния факултет, че мотивите на човека са главните отпечатъци на живота му и че те, макар и често непознати за човека, са причините за всички важни събития в живота му. Чрез мотивационната си способност той знае, че мотивите са причините за мисълта, която създава всички неща в трите проявени свята. Чрез мотивационния факултет майсторът познава видовете и класовете и степените на всички мисли, на които са способни хората, и на мислите като същества от менталния свят. Чрез мотивационния факултет той знае за естеството на собственото си тяло на майстор и за собствения си мотив, чрез който то е влязло в пълнота. Чрез мотивационната си способност той може да следва влаковете на мисълта, които са били разработени в настъпването на пълнотата на неговото време в менталния свят. Чрез мотивационната си способност той разглежда другите мотиви, които може да има, но не е действал. Сравнявайки мотива си с други мотиви, той може да преценява и да преценява собствения си мотив, което е причината за неговото действие в трите свята. Чрез мотива си той знае какво е и така избира работата си за майстор. Чрез мотивационната си способност той знае, че работата му все още не е свършена, ако той ще премине в духовния свят като махатма. От мотивационната си способност той знае, че е надраснал живота, преодолял е смъртта, че е безсмъртен и е изработил кармата на живота на тялото, чрез който е достигнал, но че не е изчерпал напълно кармата на всеки един от всички личности, чрез които умът се е въплътил, или иначе че той има задължения, задължения, от които не би могъл да се придобие в настоящия живот, защото онези други, на които дължи дълг или е задължен, не са в човешка форма. Той знае, че въпреки че може би е изработил цялата си карма, изчерпал кармата през целия си живот, все пак може да е необходимо той да приеме друга човешка форма или много човешки форми, като задължение, на което може да се е обвързал към света и според мотивите, които са причинили вземането на неговия залог. От мотивационния си факултет майсторът знае причините, които са обусловили работата му.

От времевия факултет той ще знае за периодите и изявите и циклите на своята работа и за периодите на тези, с които и за кого ще работи. По способността си за имидж той може да знае формите, в които те ще се появят. Той знае, че неговата собствена форма и характеристики ще са приблизително такива, каквито са сега във физически план. От тъмния факултет той ще знае как и при какви условия формите или расите, с които ще работи, ще умрат или ще бъдат променени. От фокус преподавателя той ще знае къде са тези и с кого ще действа и условията, при които те ще се появят.

Мисловните способности на господаря не действат отделно, нито изцяло независимо един от друг. Подобно на сетивата на човека, те действат в комбинация или отношение помежду си. Тъй като човек може да предвиди вкуса на един лимон, като чуе името му, или чрез неговия мирис, или като го докосне, така един майстор би знаел естеството и продължителността на формата чрез мотивационния си факултет и би открил някоя от трансформациите на тази форма чрез използване на неговия фокус способност.

Така майсторът продължава работата си и подпомага завършването на циклите на времето. Когато физическото му тяло е износено и се нуждае от друго, той го взема от ранните и чисти запаси на човечеството, споменати по-рано. Ако работата му го води сред мъжете, той обикновено се появява като непознат и неясен човек и върши работата си толкова тихо и незабележимо, колкото изискванията позволяват. Мъжете, които го виждат, виждат само физическото му тяло. Те не могат да го възприемат като майсторско тяло, въпреки че могат да видят физическото му тяло, което свидетелства за присъствието на адепта вътре в него и господаря около него и чрез него, от тихата сила, която носи, доброжелателното влияние, което тя придава, любовта, която ражда и простата мъдрост в думите му.

Един майстор не идва често сред човечеството, защото не е добре за мъжете. Не е добре за мъжете, защото присъствието на господар за и през физическото му тяло преждевременно ускорява мъжете. Присъствието на господар е като собствена съвест. Физическото присъствие на майстора ускорява съвестта в човека и го кара да осъзнава своите недостатъци, пороци и неистинност и, макар че също буди всички добри качества и насърчава добродетелите в него, но въпреки това човекът познава своите добродетели, наред с настрана от осъзнаването на злите му склонности и неистинността, носи почти непреодолими угризения и съжаления, които сочат силата му и правят пътя му да изглежда безнадеждно тъмен с непреодолими препятствия. Това е повече, отколкото егоизмът му може да издържи и той изсъхва под влиянието, което беше по-зряло, да го ускори и да му помогне. Присъствието на господар не прави битката в природата на човека неравна; тя кара природата и нейните качества да станат явни и очевидни. Това е така не по волята на господаря, а поради присъствието му. Присъствието му дава живот на вътрешната природа и тенденции и ги прави очевидни, тъй като слънчевата светлина прави видими всички форми на земята. Слънчевата светлина няма да дърветата да дават плод, птиците да пеят, нито цветята да цъфтят. Дърветата дават плод, птиците пеят, а цветята цъфтят и всеки вид се проявява според своята природа поради присъствието на слънцето, а не защото слънцето желае, както трябва. Слънцето увеличава силата си с преминаването на зимата и напредването на сезона на пролетта. Постепенният напредък и увеличаващата се сила на слънцето се поемат от нежните растения, когато те стрелят нагоре в отговор на топлината. Те не могат да издържат и процъфтяват под силата на слънцето, докато не са напълно пораснали. Ако слънцето грее внезапно и непрекъснато върху младите растения, те биха изсъхнали от неговата сила. Така е и с големите и малките мъже по света, които като младите растения не са в състояние да растат под мощното влияние на господар. Следователно един майстор не идва сред хората във физическото си тяло, ако нуждите на времето ще позволят да се грижи ученик от господарите. Влиянието на господарите е по света по всяко време и го заобикаля; но това влияние засяга умовете на хората само чувствителни към него. Техните физически тела и техните желания не са във връзка с влиянието и затова не го усещат. Не телата, а умовете само на хората могат да бъдат засегнати от господарите.

Отстранен от света на обикновените мъже, господарят все още е наясно и действа върху него; но той действа чрез умовете на хората. Господарят не смята мъжете, както те се считат за себе си. Мъжете по света са известни на господаря в неговия ментален свят, когато и тъй като те са там, представени от своите мисли и идеали. Майстор познава човека по мотива си. Когато мотивът на човека е правилен, той му помага в мислите си за постигане на неговия идеал и въпреки че мъжете могат да кажат, че са насърчавани от правилни мотиви и имат безкористни идеали, те не могат да знаят, защото не знаят техните мотиви и, следователно, не могат да преценят техните идеали. Един майстор не е засегнат от капризи и чувства. Те не се появяват в менталния свят като мисли или идеали. Капризите и настроенията и празните желания никога не достигат до менталния свят; те остават в света на емоционалните астрални желания и се движат или издухват от импулсите, докато тежкият дим се издухва или измества от поривите на вятъра. Когато човек е работил усърдно и усърдно и с преданост към своя идеал и мотивът му показва, че той има право на него, господарят мисли и мисълта му достига до ума на усърдния преданоотдаден, който след това вижда пътя на постигане на своя идеал. Това виждане идва след усилие и има душевна радост и щастие, които го следват. Тогава човекът, който се беше напрегнал и борил, се самоуверява и уверено се занимава с работата си и защото вижда начина, по който трябва да се извърши. По този начин един майстор може и наистина помага на човека. Но господарят не помага на човека с прокламации, нито чрез изпращане на съобщения или издаване на едикти, защото майсторът иска мъжете да използват разума си като свой авторитет за действие, а не да приемат като власт думата на друг. Тези, които издават едикти, изпращат съобщения и правят произнасяния, не са господари. Поне те не са господари, както са описани тук. Главният майстор може да доведе до даване на съобщение на света, но съобщението трябва да се приема самостоятелно, относно естеството на съобщението и принципа, на който се отнася. Ако се каже, че посланието е от господар, ще накара вярващият да го приеме без съд и ще накара невярващия да се подиграе с неговия претендиран източник. И в двата случая съобщението ще се провали в целта си. Но ако съобщението е дадено незабележимо, без гордост или претенция от канала, през който идва и по собствена заслуга, невярващият разсъдък ще го приеме без предразсъдък и вярващият ще го вземе, защото ще му се хареса със сила и защото е прав.

С приет ученик в училището на майсторите, учителят действа чрез онази мисъл, чрез която той съзнателно става приет ученик. Господарят говори на мъжете чрез техните идеали. Той говори на ученика чрез мисъл. Той говори с други майстори по мотив и от присъствието си.

Въпреки че майсторът няма човешка форма, формата му е толкова индивидуална, колкото тази на физическия човек. Ако човешките очи можеха да видят формите на господарите, те, макар и по принцип да са еднакви, биха изглеждали по-малко еднакви от тези, които ежедневно се срещат на оживени улици.

За един човек на улицата или човек на действието трябва да се направи много. Той е зает, а други от неговия вид са заети и всички трябва да побързат. За заетия човек, господар без човешка форма, без сетива, само с умствени способности, живеещ в психичния свят, където нощта и денят не съществуват, където няма нищо от сетивата, за заетия човек, такава картина би бъдете бездомни, плоски, може би по-малко интересни от картината на небесното чувство, където ангелите прелитат над реки от мляко и мед или преминават леко над улиците на яспис и се носят около големия бял престол.

Човекът на бързане не може да бъде обвиняван, ако смята такова описание за изравнено. Но идеалите към господарите не винаги ще бъдат равни, дори и към заетия човек. Някой ден ноктите на неговите желания ще го надраскат и събудят, или умственият му растеж може да достигне нагоре отвъд неговите желания и натоварената му игра в живота, а след това на умствения му хоризонт ще се появи мисъл, която преди не е имал, и той ще събуди се към идеала на ума. Този идеал няма да го остави. Той ще продължи да мечтае за своя идеал и сънят постепенно ще се превърне в буден сън и в един ден, най-вероятно в бъдещ живот, събуждащата мечта ще стане реалност за него; тогава това, което е било реалност, ще бъде мечта, мечта за детството на живота му, от което е преминал, както минават дните на децата, когато стават мъже. След това той ще погледне назад към натоварения живот на своето детство, с неговите важни въпроси, със своите тежести и отговорности, своите задължения, скърби и радостите му. След това той ще погледне назад, тъй като друг зает човек гледа назад към ранното си детство с важната си игра, със сериозните си уроци, с веселия си смях, горчиви сълзи и с всички прекрасни подвизи и неща, които създават детска атмосфера и свят и затворете го от онези, които са по-стари от него.

Майсторите са ангажирани с идеалите и мислите на мъжете, тъй като родителите са с играта на своите малки. Подобно на благоразумната майка или любезния баща, които гледат на играта на своите малки и търпеливо слушат мечтите им, така и господарите гледат малките в детската стая и в училището на живота. Учителите са по-търпеливи от родителите, защото нямат лош нрав; те не са пееви или диспептични и могат да слушат и разбират, както родителите никога не могат. Натовареният човек няма време да се научи да мисли и не мисли. Майстор винаги прави. Майсторите трябва много да правят и правят много и правят всичко, което трябва да правят. Но това е различна работа от тази на заетия човек.

Господарите са по-възрастните мъже на расата. Без тях нямаше да има напредък за човека, защото мъжете, като децата, ако бъдат оставени на себе си преди зрелостта си, ще умрат в детството или иначе ще се върнат към животинското състояние и състояние. Както децата са изтеглени и запознати с живота от старейшините си, така майсторите водят и привличат нагоре умовете на хората.

Докато хората се доближават до своите идеали и са готови за по-високи идеали, учителите насочват умовете им към вечните истини, тук наречени идеи, в духовния свят. Тяхната мисъл за една идея е идеалът, поддържан в умствения свят от господаря, и умовете на лидерите на хората в света на хората, които са готови, улавят проблясъци на идеала и чрез своите мисли го пренасят в своя свят на мъже. Докато лидерите на хората изричат ​​мисълта, новия идеал, в света на хората, тези, които ги слушат, са впечатлени от мисълта; те го приемат и гледат на него като на свой идеал. По този начин човек винаги е воден и възпитаван от своите идеали, ако мисли само нагоре, а не надолу. По този начин, давайки на хората нови идеали, както учителите дават на своите учени нови уроци, човечеството се води напред в растежа си от господарите, които, макар и невидими, винаги присъстват.

Според идеалите на човечеството като цяло или надпреварата отчасти или няколко водачи, господарите мислят, а времето се подрежда и протича според тяхната мисъл. Силата на господарите е тяхната мисъл. Тяхната мисъл е тяхната реч. Те мислят, говорят и времето тече, внасяйки в пълнота стремежите на човека. Думата на господарите поддържа света в баланс. Думата на майсторите я поддържа в своята форма. Словото на господарите предизвиква революцията в света. Но въпреки че словото на господарите звучи и подкрепя света, малко уши могат да чуят тона му, малко очи могат да видят неговата форма, малко умове могат да разберат значението му. И все пак всички умове се опитват да разберат значението на епохата, която словото на господарите е изрекло. Много очи очакват с нетърпение да видят какво ще донесе, а ушите са напрегнати, за да уловят нотата, която звучи от новата ера.

От възраст до възраст във времето на времето, в менталния свят, в небесния свят на човека, майсторът работи, докато не изработи всички мерки на времето. Неговият цикъл от необходими въплъщения завърши, неговата физическа, психическа и психическа карма отдавна изчерпана, с неговите физически и умели органи за желание в техните съответни светове, действащи със и за закона, господарят по този начин действащ от менталния свят е готов да се превърне в махатма , за да влезете в духовния свят.

Преминаването на учител като махатма в духовния свят не е придружено от трудностите, нито е предшествано от тъмнината, която съпътства раждането на ученика през неговата утроба от тъмнина в деня на умствения свят. Учителят знае пътя и знае как да влезе в духовния свят. Но той не влиза, преди да изтече времето. Стоейки във физическото си тяло и чрез своето умело тяло, майсторът произнася думата на раждане. С думата си за раждане той се ражда. Чрез неговото рождено име името на господаря преминава или става едно с неговото име като махатма. Словото за неговото раждане като махатма е извикано в битие чрез използването на неговата способност за светлина и неговата способност Аз съм. Като даде името си с тези способности, той навлиза в духовния свят. Той винаги е бил там, но не можеше да го възприеме, не можеше да го осъзнае, докато използването на светлината и способностите Аз-съм не го осъзнаха.

Ако станат махатма, всички способности са смесени в едно същество. Всички факултети стават Аз-а. Аз съм, е махатмата. Аз вече не мисля, защото мисленето завършва със знание. Махатмата, аз съм, знае. Той е знание. Като махатма никой факултет не действа сам. Всички са заедно като едно цяло и всички са краят на всяко мислене. Те са знание.

За махатмата физическият, бръмчащ свят е изчезнал. Вътрешният свят на желание за усещане е задушен. Всички мисли в менталния свят са спрели. Трите проявени света на времето изчезнаха и се смесиха с духовния свят. Световете си отидоха, но те се схващат в духовния свят от махатмата. В световете на времето, които се състоят от неделими частици, които са върхови разделения на времето, всеки свят е обособен сам по себе си, но в пълното време, когато времето изтича в своите източници от менталния свят, всички отделни единици текат заедно като капки вода и се смесват и всички съставляват вечността, духовният свят, който е един.

Този, който е влязъл и знае вечността, е вечността. Той знае, че е бил и е винаги и винаги съм такъв. Всички неща присъстват в това знание. Както аз сам познавам, безграничните светлини изобилстват и въпреки че няма очи, които да го видят, светлината познава себе си. Аз съм себе си като светлина, а светлината съм аз. Ако махатмата иска да бъде през цялата вечност само така, както той познава себе си, аз съм такъв, какъвто съм, той изключва от светлината си проявените светове и остава Аз - неговата, неговата светлина, светлината през цялата вечност. В древните източни философии за това състояние се говори като за влизане в нирвана.

Ставането на махатма и подобно влизане в нирвана не се определя в момента или след като той се превърне в махатма; това се решава от магистър чрез мотивирания му способност и това решение или причините за това решение са определени от и съставени от всички мотиви, които са подтикнали човека към усилията му за преодоляване и постигане. Този избор е на онези аскети, които не обичат света, и го оставят, за да постигнат собственото си заслужено блаженство. Изборът произтича от началото на човека, тъй като вижда и мисли за себе си като отделен и отделен от другите и не се свързва с другите.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ГЛЕДКА СЛУХ ВКУС МИРИС ДОКОСВАЙТЕ МОРАЛНИ I LIGHT ВРЕМЕ IMAGE Фокус DARK ДВИЖЕН АЗ СЪМ
ФИГУРА 34.
Способностите на ума и сетивата, които съответстват на тях.

Господарят, който мисли за благополучието на човечеството в името на човечеството, а не че ще напредне, не превръщайки се в махатма, остава в тихото блаженство на нирвана. Махатмата, която остава в своето блаженство, знае, че съм такъв, какъвто съм само аз. Този, който познава отвъд и вътре в Аз, той знае, че съм такъв, какъвто съм аз; но той също знае, че съм, както Ти. Той не остава в познанието на собствената си светлина. Той говори знанието на своята светлина, която е светлината, в трите проявени свята. Когато човек като стане махатма говори своята светлина, всички светове реагират и получават нова сила, а безкористната любов се усеща чрез всички същества. Този, който е прераснал в една светлина, който знае духовната идентичност на всички същества, винаги ще говори на света светлината, която е станал. Така дадената светлина живее в света и не може да умре, и въпреки че не може да бъде видяна от хората, тя все пак ще свети, а сърцата на хората, за които се говори, ще я намерят в зреенето на своето време.

Махатмата, която е избрала да остане като вечна светлина чрез проявените светове, запазва своите физически, умели и господарски тела. Човек не може да стане махатма без физическото си тяло, но не всяка махатма поддържа физическото си тяло. Физическото тяло е необходимо за развитието и раждането на всички тела. Физическото тяло е това, в което духовната и психическата и психическата и физическата материя се трансмутират, балансират и развиват. Физическото тяло е въртенето на световете.

Махатмата, която остава през световете и в световете, използва способностите, които са свързани със светове, върху които той действа. Но една махатма използва способностите по различен начин от магистър. Един майстор използва своите способности по мисъл, махатма по знания; майстор знае като резултат от мисленето, а знанието следва мисълта. Махатма знае, преди да мисли, и мисълта се използва само като разработване и прилагане на знания. Способностите на ума се използват от махатми и господари във всеки от световете, но само една махатма може да използва пълноценно и безплатно светлинния факултет и аз-факултета. Махатмата използва светлината и аз съм факултетите поединично или заедно, с или отделно от другите пет факултета.

Всеки факултет има специална функция и сила и е представен във всеки друг факултет. Всеки факултет има не само своя функция и сила, но може да бъде овластен от другите факултети, въпреки че всички останали са доминирани от факултета, за чиято сила допринасят.

Светлинният факултет е даряващ светлина през всички проявени светове. Но светлината на един свят не е светлината на друг свят. В своя свят, духовният свят, светлинният факултет е чиста и несмесена интелигентност, или способността, през която идва интелигентността и чрез която се изразява интелигентността. Светлата способност на ума е способността, чрез която се възприема универсалният ум, и способността, чрез която индивидуалният ум се обединява с универсалния ум.

С помощта на светлинния факултет времевият факултет съобщава наистина естеството на времето. Лекият факултет дава възможност на времевия факултет да осмисля и докладва материята наистина в нейните крайни и атомни комбинации. От лекия факултет, действащ с времевия факултет, могат да се правят всякакви изчисления. При липсата на светлинен факултет времевият факултет не може истински да замисли, нито да съобщи за промените на материята, умът е неточен и не може да прави никакви изчисления, нито да има истинско понятие за време.

Светлинният факултет, действащ с образната способност, дава възможност на ума да придаде форма на неформираната материя, да изобрази психически образ или комбинация от образи и форми в хармонични взаимоотношения, според силата на светлината, която се възприема и от каква светлина са формите хармонично оформена.

Чрез лекия факултет, действащ с фокусния факултет, умът е в състояние да насочи вниманието си към всеки предмет или нещо, да приведе в обсег на внимание всеки психичен проблем, а от лекия факултет фокусният факултет има възможност да държи стабилно и да оценява истински всички форми, предмети или неща. Чрез лекия факултет фокусният факултет има възможност да покаже пътя към всяко постижение. Пропорционално на отсъствието на светлинния факултет, фокусният факултет не може наистина да покаже на ума предмета или нещата, към които е насочен.

Светлата способност на ума, действаща върху тъмната способност, кара ума да осъзнае собственото си невежество. Когато тъмният факултет се използва под светлия факултет, лъжите и цялата неистина се извеждат на бял свят и умът може да открие всички несъвършенства, абсурди и диспропорция, по отношение на какъвто и да е предмет или нещо, към което е насочен. Но ако тъмният факултет се използва без светлината, той създава объркване, невежество и умствена слепота.

Чрез лекия факултет, действащ с мотивационния факултет, умът може да знае причините за всички събития, действия или мисли и може да реши или да предскаже наистина какво ще бъде резултат от всяка мисъл или действие. Със светлината и способностите на мотивите, водещият принцип на живота и действията на човека, причините за нечии действия и резултатите, които ще се натрупат от него, може да са известни. Чрез светлината и способностите на мотива, които действат хармонично заедно, човек е в състояние да намери свои мотиви и е в състояние да реши и да избере кой мотив да бъде водачът на бъдещите му мисли и действия. Без леката способност, мотивният факултет няма да покаже истински мотивите в себе си, които подтикват мисълта и действието.

Чрез лекия факултет, действащ с аз-факултета, аз-аз-аз се осъзнава и може да бъде познат на себе си. Чрез светлината, действаща с факултета Аз съм, впечатлява своята идентичност върху всички околни неща и зарежда своя Аз-факултет в и в атмосферата и личностите, с които той влиза в контакт. Чрез светлината и аз съм способност, умът е в състояние да вижда себе си в природата и да вижда всичко, което се развива към самосъзнателна индивидуалност. При липса или пропорционално на отсъствието на светлината способност, аз-факултетът не е в състояние да се разграничи по материя, а човекът е неопределен и се съмнява дали човекът има някакво бъдещо съществуване, освен тялото си.

Лекият факултет трябва да действа и винаги да присъства в действието на другите факултети. Когато светлинният факултет отсъства или е престанал да функционира, човекът е духовно сляп.

Факултетът за време е рекордьорът на промените на материята в проявлението. По време на преподаването са известни разликите и промените в материята и явленията. Времето или промяната на материята е различно във всеки от световете. По време на способността времето във всеки един от проявените светове се разбира в света, в който той действа.

По време на факултета, действащ върху светлинния факултет, умът е в състояние да погледне в света, към който е насочен, и да възприема пропорцията, в която частиците или телата са свързани помежду си и какъв е периодът на тяхното действие в комбинация. По времето, когато факултетът действа на светлинния факултет, светлинният факултет може да изясни на ума, според неговата сила и чистота, продължителността на клетката и връзката и промените на нейните неделими частици, а умът може да схване връзката и промени на световете в продължителността на вечността. Без функцията на времевия факултет, светлинният факултет може да покаже на ума никакви промени в нищо.

Чрез действието на времевия факултет върху способността за изображение, способността за изображение показва ритъм, метър и пропорция във формата, независимо дали формата се разглежда като етерна вълна или идеално изображение, което да бъде изрязано от мраморна колона. Когато е под влиянието на способността за времето, способността на образа ще разкрие последователността на формите, как една форма следва предхождащата я и завършва в тази, която я следва, през цялата инволюция и еволюция. При отсъствието на способността за време, способността на образа не може да покаже никаква връзка между формите и умът няма да може чрез способността за образа да създава или припомня или следва мелодия, метър и хармония, или да вижда цвят в или да го придаде на всяка тема.

Факултетът за време, насочен към фокусния факултет, показва разликата и пропорцията и съотношението на предмета и обекта. С помощта на факултета за време фокусният факултет може да групира и показва връзката между нещата и събитията от всеки конкретен период. Ако времевият факултет не окаже помощ, факултетният фокус не е в състояние да събере цялата материя, свързана с предмета, към който е насочен и умът не е в състояние да оцени темата в истинската й светлина.

Действайки с времевия факултет, тъмният факултет може да декларира приемствеността и характера на желанието, мярката и интензивността на желанието и трансформациите на желанието. Под влияние на времевия факултет, тъмният факултет може да покаже различните състояния и промени в съня, неговите дълбочини и техните периоди. Ако факултетът за време не действа с тъмния факултет, тъмният факултет може да няма редовни действия и не е в състояние да следва всеки ред в действие.

Чрез действието на времето във факултета с мотиви, циклите и техните промени могат да бъдат известни във всеки от светове, причините за групирането и действията на атомите, за международните войни или за мирното съчетаване и сътрудничество на нациите , Използвайки времевия факултет, мотивният факултет ще оповести на ума ефектите, които ще последват мисленето на всяка мисъл и действието на тази мисъл в различните светове и периодите, в които ще се случват събитията. Ако времевият факултет е неактивен, мотивният факултет не може да покаже връзката причина за следствие и без времевия факултет умът ще бъде объркан и мотивният факултет няма да може да различи причината от ефекта.

Аз-факултетът, действащ под влиянието на времевия факултет, върти и изтъкава от материята мрежи и условия и среда за ума чрез проявените светове в, под и според които той действа. Чрез използването на времевия факултет, аз съм способен да проследява условията и средата, през които умът е действал във всеки период от време. Според неактивността на факултета за време, аз-факултетът не е в състояние да си припомни връзката си с който и да е период или събитие и не е в състояние да вижда себе си като съществуващ в миналото или бъдещето. Факултетът за време трябва да присъства във всички умствени дейности и операции на мъжете.

Образният факултет е матрицата, в която се съхранява материята и й се дават очертания и форма. Чрез образа способност формите са последни.

Образният факултет, действащ със светлинния факултет, кара ума да изобразява форми в цвят и в качеството на света, в който действа. Без образа на преподавателите светлинният факултет не може да покаже различие в очертанията, нито разлика във формата.

От имидж факултета, действащ във времевия факултет, времето, материята се оформя и утаява във форма в света, в който действа. С имидж факултета времевият факултет показва на ума формите, които са били свързани или свързани в миналото. Без факултета за имидж времевият факултет не е в състояние да приеме и да влезе във форма във всеки от трите проявени свята.

Чрез използването на имидж факултета фокусният факултет може да прегледа всяка от формите на миналото и да покаже на ума всяка форма на бъдеще, която вече е очертана и определена. Без образа способност, фокусният факултет не е в състояние да покаже форми на ума.

Чрез действие на образната способност върху тъмния факултет, тъмният факултет причинява появата на ума и приема форма, неговите страхове, съмнения, апетити и страсти. Чрез използването на факултета за изображения тъмният факултет кара разума да вижда форми в състояние на сън. Без способността за образа тъмният факултет не е в състояние да даде форма на какъвто и да е страх или да види някакви форми в сънищата.

С помощта на образа факултет мотив способност съзнава ума за видовете и видовете форми, които произтичат и как те са резултат от различни мисли. Без способността за образа мотивният факултет не е в състояние да оповести на ума формите, които мислите приемат, или да придаде форма на идеали.

Чрез използването на образната способност и чрез Аз-факултета умът може да познава формите на своите минали прераждания, да вижда формите, през които е преминал, или формата, в която сега е в психическия свят, и неговата форма в менталния свят и може да проумее какъв е той като форма в момента в духовния свят. С помощта на способността за образа и чрез Аз-факултета умът е в състояние да възприеме формата си в собственото си състояние като различна от формата на физическото тяло.

Пропорционално на отсъствието на способността за изображение, аз-факултетът не е в състояние да представи на ума никакви форми или дизайни, свързани с някой от световете, или да има някаква форма или стил на изразяване. Без способността за образна дейност, действаща с другите способности, умът не е в състояние да опише или да представи на себе си или на други умове, други форми или свои собствени неща в който и да е от световете, с изключение на този и по времето, в което тогава действа, и ще бъде неспособен да види красотата на формата във фигура или реч или благодат в движение.

Факултетният фокус балансира и свързва другите факултети един към друг. Тя дава мисловно разбиране на всеки предмет и е тази способност, чрез която умът се издига и слиза от свят в свят. Останалите факултети се фокусират и смесват от света към света, докато не влязат в духовния свят, където всички стават едно цяло. Когато всички способности са смесени в едно, умът е знание и сила, сияен и безсмъртен.

Когато светлинният факултет е насочен или предизвикан от способността за фокусиране, умът се осветява върху всеки предмет в света, към който е насочен. Тъй като светлинният факултет се подпомага от способността за фокусиране, умът е в състояние да се обгради със светлинно тяло, различно от това на света, в който действа. С помощта на фокусния факултет светлинният факултет носи светлина в център и прави тяло от светлина. При отсъствие на фокусния факултет светлинният факултет разсейва светлината без връзка с обекти или обекти.

Времевият факултет, въздействащ от фокусния факултет, дава възможност на ума да намери всяко събитие в света на своето действие и да проследи последователните периоди от време, материя, революции и да изчисли последователността на промените от света към света. С помощта на фокусния факултет може да се направи времевият факултет да увеличи или намали потока от време и да покаже как времето преминава от един свят в другия и става времето на този друг. Без способността за фокусиране времевият факултет не е в състояние да докладва на ума за всяко събитие от миналото и умът не е в състояние да види промяна, която може да настъпи в бъдеще и умът не е в състояние да изчисли относно миналото или бъдещето ,

Действащ от фокусния факултет, факултетът за изображение може да възпроизвежда всякаква форма, която е съществувала навсякъде. Със способността за фокусиране, действаща върху имидж факултета, умът е в състояние да увеличи безкрайно най-малките форми и да намали тези с най-голяма величина до безкрайно малките. При липсата на фокус способност, способността за изображение не може да покаже на ума някакви отделни предмети или форми, нито може да даде мисловна перспектива на фигурите.

Под въздействието на фокусния факултет, тъмният факултет може да спре дейностите на ума във физическия план на действие и да произведе сън, или може да произведе хипнотичен сън на други умове, или може да запази себе си буден и да събуди другите от хипнотичен сън. Под въздействието на фокусния факултет тъмният факултет може да опознае ума, тъмнината и природата на съня, какво представлява смъртта и процесите на смъртта. Под ръководството на фокусния факултет мрачният факултет може да бъде накаран да съобщава за всяко свое желание и какво е управляващото желание, какви са апетитите, какви са страстите, гнева и пороците и как те влияят на другите способности ум и може да покаже начина на действие между способностите и сетивата. При липсата на фокус способността тъмният факултет спира действието на другите способности на ума и създава сън. Когато фокусният факултет престане да действа с тъмния факултет, тъмният факултет поражда смърт.

Чрез насочване на фокусния факултет върху мотивния факултет човек може да познава управляващия принцип на собствения си живот или в живота на другите. С фокусния факултет мотивният факултет ще оповести мотива, който предизвика всяка мисъл, действие или резултат и ще прецени последствията, произтичащи от това. С помощта на фокусния факултет мотивният факултет ще покаже каква е мисълта, какво я подтиква и къде живее. Без мотиви на фокусните способности не могат да бъдат познати, мисълта не може да бъде открита и умът не може да знае причините за своето действие.

Аз-факултетът чрез правилното използване на фокус-факултета прави известен на ума кой и какво представлява. Той е в състояние да познае и запази своята идентичност във всеки от световете, независимо от условията, при които може да действа. Но според неспособността на Аз-а да използва фокусната способност умът няма да познае себе си в никой от световете. При липсата на фокус преподавателите не могат да действат в комбинация и следва безумие. Факултетният фокус запазва единство в действието на факултетите. Ако фокусният факултет не се използва във връзка с всеки от всички факултети, никой поотделно или в комбинация не може да дава истински доклади относно всеки предмет или нещо.

Влиянието на тъмната способност се разпростира през всички светове и засяга всички останали способности на ума. Тъмният факултет е причината за всички съмнения и страх в ума. Ако не бъде доминиран, проверен или контролиран от един или всички други факултети, тъмният факултет ще породи размирици и объркване в ума. Тъмният факултет е отрицателно силен и издържа на контрол или доминация. Той е под контрол само дотолкова, доколкото е направен да изпълнява функциите си в услуга на другите факултети. Тъмният факултет е необходим и ценен слуга, когато е овладян, но силен, невеж и неразумен тиранин, когато не е контролиран.

Когато действа от тъмния факултет, светлият факултет не е в състояние да оповестява на ума всеки предмет или нещо пропорционално на силата на неговото действие или съпротива, а пропорционално на неговото господство умът е заслепен. При отсъствието на тъмната способност всичко би могло да се види от ума, но нямаше да има периоди на почивка и активност или ден и нощ.

Под действието на тъмния факултет времевият факултет не може да отчита правилни промени и не е в състояние да прави изчисления относно периоди или събития. Пропорционално, когато тъмният факултет престане да контролира или влияе на времевия факултет, времевите периоди се удължават и когато тъмният факултет изобщо не действа, времето изчезва във вечността и всичко е ден на отрицателно блаженство, защото нямаше да има сянка или за разлика от светлината, която тогава ще надделее и умът няма да прави изчисления.

Образният факултет, действащ от тъмния факултет, не е в състояние да даде форма на нищо или ще възпроизведе всички форми на мрака, за които умът някога е бил наясно, а тъмният факултет ще предизвика способността на образа да произвежда нови образи, нови форми на недобросъвестни или отвратителни и злокачествени аспекти, представящи фазите на желанията и страстите и чувствените пороци. При отсъствието на тъмния факултет, образният факултет би показвал форми на красота и представя на ума онези неща, които са приятни за ума.

Пропорционално на влиянието на тъмния факултет, фокусният факултет не е в състояние да представи на ума какъвто и да е предмет или нещо, не може да разгледа или да се отнася към мислите и предметите на мисълта, нито да координира или да свързва действието на способностите един към друг. При отсъствие и затихване и контрол върху тъмния факултет, фокусният факултет може да групира и координира обекти, мисли и обекти на мисълта и да ги представя ясно и сбито на ума. При липсата на тъмен факултет фокусният факултет не е в състояние да закали и укрепи ума. Но макар да е спокоен и контролиран, фокусната способност дава възможност на ума да бъде непрекъснато съзнателен.

Когато е доминиран от тъмния факултет, мотивният факултет не е в състояние да запознае ума с мотивите или причините за неговото действие и пропорционално, докато влиянието на тъмния факултет преобладава, мотивният факултет е възпрепятстван да даде възможност на ума да разбере връзка между причина и следствие, начинът и начинът на мислене и ума не е в състояние да направи разлика между своите способности и сетива, и причините за действията на двете. При липса или на контрола му върху тъмния факултет мотивният факултет може да съобщи на ума своята собствена природа и дава възможност на ума да избере и реши без съмнение най-добрия начин на действие.

Пропорционално на влиянието и разпространението на тъмния факултет, аз-факултетът не е в състояние да даде на ума идентичност и умът престава да бъде съзнателен във всеки или всички светове на своето действие. Когато тъмният факултет надделява над Аз-а, той кара ума да изпадне в безсъзнание и поражда смърт в този свят; при отсъствие на мрачен факултет аз-факултетът става всесъзнателен в света на своето действие; светлината преобладава, но умът няма какво да преодолее и няма съпротива, чрез преодоляването на която би могъл да набере сила, той не може да стане напълно самосъзнателен и безсмъртен. С овладяването на тъмния факултет I-am способността придобива безсмъртие и се научава да познава себе си. При отсъствието на тъмния факултет факултетите не се усвояват от съвършенство във функционирането си и работата им ще стане по-бавна и накрая ще престане; умът би бил просто съзнателен без индивидуалност и без да осъзнава съзнанието.

Чрез мотивационната способност умът предизвиква всички действия и резултатите от действието; и започва действие на другите факултети. Мотивният факултет е причината за тяхното действие и определя тяхната сила. От способността на мотива умът решава своите идеали и какво ще бъде постигането му.

Чрез мотивационния факултет умът решава какъв предмет или обект светлинният факултет ще го освети. Пропорционално на отсъствието на мотивния факултет светлинният факултет не може да информира и умът не може да разбере духовния свят, природата на светлината.

От мотивационния факултет времевият факултет съобщава на ума естеството и действието на времето или материята във всеки от проявените светове; тя показва причините за нейното разпространение, определя периодите на нейното действие и решава количеството и качеството и пропорцията на действието му. С помощта и според развитието на мотивния факултет времевият факултет може да съобщава на ума всяко събитие или събитие от миналото, колкото и да е отдалечено, да разбере настоящето и да предскаже събитията от бъдещето, доколкото те са били определена с мотив. От мотивационния факултет времевият факултет може да покаже на ума естеството на мисълта, метода и начина на нейното действие върху друга материя и как и защо води или насочва материята във форма. Когато мотивният факултет е неактивен, времевият факултет не е в състояние да докладва или да съобщава на ума естеството на материята, причината за нейните промени и как и защо тя идва и си отива и се променя в редовни периоди.

От мотивационната способност чрез образната факултета се решават различните видове фигури, форми, черти, цветове и външен вид във всеки от проявените светове или какви ще са в духовния свят и дали ще се състоят или не според пропорция на идеала. От мотивационния факултет, действащ чрез образната способност, фигурата и цветът и формата се предават на мисълта, а мисълта придобива форма. Без помощта на мотивационния факултет образът на ума не може да даде форма на материята.

Когато мотивната способност действа върху фокусната способност, се определя кога, къде и при какви условия умът ще се инкарнира и се решава и регулира каква ще бъде нечия карма. От двигателната способност се определя раждането във физическия свят и как и при какви условия умът ще се роди в някой от другите светове. С помощта на мотивната способност умът е в състояние да открие чрез фокусната способност своите мотиви и да знае причините. При липса на мотивираща способност световете не могат да започнат да действат, материята няма тласък за действие, умът няма цел в усилията, неговите способности остават инертни и механизмът на кармата не може да бъде пуснат в действие.

Според действието на мотива върху тъмния факултет, тъмният факултет се възбужда в действие; тя се съпротивлява, подсказва и обърква ума; тя е причината за непостоянните апетити и поражда страст и всички фази на желание; подсказва и стимулира всички копнежи, желания и амбиции. От друга страна, това е средство за контрол на апетитите и страстите и е причина за благородни стремежи, според мотива, който управлява тъмната способност. С мотивния факултет, действащ през тъмния факултет, умът е отрязан от физическия свят и смъртта се поражда; и според мотива, умът е задържан от тъмната способност на желанието, след смъртта. Според мотива, умът се ражда от физическото си тяло през тъмната способност в менталния свят. При отсъствието на мрачния факултет умът нямаше средства за преодоляване на съпротива и не можеше да постигне никакви постижения, нито самосъзнателно безсмъртие.

Чрез мотивния факултет, действащ върху Аз-факултета, умът решава какво ще стане съзнателен и като осъзнава какво ще стане, определя какво ще бъде качеството на неговите отразяващи сили и какво ще отразява.

Мотивният факултет, действащ на аз-факултета, решава какво ще прави умът и ще усеща и мисли и знае, когато действа във физическия и другите светове. Мотивният факултет определя защо и с каква цел умът търси безсмъртие, методът, чрез който безсмъртието ще бъде постигнато и какво ще бъде и какво ще прави умът след безсмъртието. Според факта, че мотивният факултет ръководи аз-факултета, умът ще или не ще разбере погрешно или греши себе си за своите тела, ще иска или няма да знае правилно от грешно действие, ще иска или няма да може да прецени обстоятелствата и условията по тяхната истинност ценност и да знае себе си такъв, какъвто е по всяко време във всеки от световете, а също и какъв може да стане в този и в бъдещите периоди на проявление. Ако мотивната способност отсъства, няма самостоятелно действие на ума. Мотивният факултет трябва да присъства във всички умствени функции и действия. Само като научи мотивите му, умът може да познае истинското си Аз.

Аз-Аз съм самоосъзнаващият се, самоопределящ се и индивидуализиращ способността на ума.

Аз-факултетът дава индивидуалност и индивидуализира светлината. Чрез Аз-факултета, действащ със светлинния факултет, умът се превръща в сфера на разкош, сила и слава. Чрез Аз действам със светлинния факултет, умът може да остане в духовния свят или да се появи като висше същество на някое от съществата от световете, в които може да влезе. При липсата на Аз-способността светлината остава универсална и не е индивидуализирана, самопознанието е невъзможно и умът не може да има идентичност.

Аз-способността на ума, действаща през времето, впечатлява материята с идентичност, придава на ума приемственост и запазва идентичността на себе си чрез промяна. При липсата на Аз-способността умът не може да усвои проста материя и материята не може да стане самосъзнателна.

Чрез действието на Аз-факултета чрез образната способност умът доминира, задържа и придава различие на формата. Впечатлява идеята за Аз-ама на формите и показва начина, по който формите се развиват и чрез който може да се постигне напредък към индивидуалността; той определя вида и вида; той има номера, имена и запазва реда и видовете от и във формата. Чрез факултета за изображения, аз-факултетът определя в един физически живот каква ще бъде формата на следващото му физическо тяло. При отсъствието на Аз-факултета, имидж факултетът не може да даде различие, нито индивидуалност да се формира; материята ще остане проста и унифицирана и няма да има форми.

Чрез фокусния факултет аз-факултетът дава сила. Аз-факултетът, действащ чрез фокус-факултета, говори сам отвъд, през и във всеки от световете. Като действам чрез способността за фокусиране, умът се уравновесява, балансира, регулира и е свързан със своите тела и може да бъде и да действа и да познава себе си през всички светове и да се отличава от своето тяло на всеки от световете. Като действам с фокусния факултет, умът може да се локализира и да се озове във всеки от световете. Чрез действието на Аз-а с фокус способността умът има памет. При отсъствието на Аз-преподавателя човешката форма би била идиот. Без аз-факултета, фокусният факултет би станал неактивен и умът не би могъл да напусне света, в който е.

Чрез аз-факултета, действащ върху тъмния факултет, умът се съпротивлява, упражнява, тренира и възпитава желание и преодолява невежеството, регулира апетитите си, замълчава и превръща пороците си във добродетели, доминира мрака, завладява и преодолява смъртта, усъвършенства своята индивидуалност и става безсмъртен. При липса на или без контрол от I-am способността, тъмният факултет би контролирал или потискал и смазвал или причинява да станат неактивни другите способности на ума, а умът ще претърпи умствена и духовна смърт.

Чрез действието на Аз-а върху мотивния факултет умът става впечатлен от идеята за егоизма, която е доминиращият мотив на неговото действие. Докато аз съм доминиращ в мотивите, умът ще има неравномерно развитие и несъвършено и нехармонично постижение. Тъй като мотивът решава действието на Аз-способността, умът ще стане равномерно развит, хармоничен в своето действие и ще има перфектно постижение. Без аз-факултета, действащ с мотивния факултет, умът нямаше сравнение за действие и идея за постигане.

Способността Аз-съм трябва да действа с всички други способности на ума. Той предава идеята за постоянство на другите способности и е краят на постижението като ум. Без способността Аз-съм нямаше да има приемственост, постоянство или индивидуалност на ума.

(Следва продължение)