Фондация Слово
Споделете тази страница


НА

WORD

Vol 13 СЕПТЕМВРИ 1911 Номер 6

Авторско право 1911 от HW PERCIVAL

ЛЕТЕНЕ

СЪВРЕМЕННАТА наука за последно признава Flying в своето семейство от уважавани науки под името пневматика, аеростатика, аеронавтика или авиация. Механиката на Flying може да се изучава и практикува от всеки квалифициран човек без загуба на научното му положение.

В продължение на векове е имало способни и достойни мъже, заедно с преструвачи и фантастични авантюристи сред претендентите, които познават науката за летенето. До сега ортодоксалната наука се бори и държи полето срещу всички претенденти. Беше дълга и тежка битка. Човекът на заслугата е подложен на същото осъждане или подигравки като шарлатанин и фанатик. Авиаторът, който сега лети небрежно през въздуха или се издига и пада, вихри или стрели или се плъзга в изящни фигури, преди да се възхищава на зрителите, е в състояние да го направи заради дълга редица мъже, достигащи от миналите векове до настоящето, които направиха успехът му е възможен за него. Те издържаха много на присмех и недоверие, дадени безплатно; той печели значителна награда и получава похвалите за възхищение на тълпи.

Науката за летенето не беше посрещната или лесно приета в кръга на признатите науки и от техните гласоподаватели си присвоиха званието за научна респект. Мъжете на одобрените науки признаха науката за летенето до техния брой, защото трябваше. Летенето беше доказано и показано на сетивата като факти и вече не можеше да бъде отречено. Така беше прието.

Всяка теория трябва да бъде подложена на тестове и доказана, преди да бъде приета за истина. Това, което е вярно и за най-доброто, ще продължи и ще преодолее всички опозиции във времето. Но противопоставянето, което е показано на много неща извън това, което по онова време е границите на ограничената наука, попречи на умовете, обучени на научната мисъл, да предприемат предложения и да доведат до съвършенство определени мисли, които биха били от голяма полза за човека.

Отношението на упълномощената наука – да се мръщи на външни и неприети теми – е проверка за увеличаването и силата на измамниците и фанатиците, които растат като плевели в огнището на цивилизацията. Ако не беше това отношение на науката, измамниците, фанатиците и жреческите вредители щяха, като вредни плевели, да растат и да засенчат, да изтласкат или удушат човешките умове, щяха да превърнат градината на цивилизацията в джунгла от съмнения и страхове и щяха да принудят ума да се върне към суеверната несигурност, от която човечеството беше изведено от науката.

Като се има предвид невежеството, което в различна степен преобладава сред всички умове, може би е най-добре научният авторитет да се присмива нетипично и да отрича предмети или неща извън ограничените му граници. От друга страна, това ненаучно отношение възпрепятства растежа на съвременната наука, отлага ценни открития, които предстои да бъдат направени в нови области, обременява ума с ненаучни предразсъдъци и така възпира ума да намери пътя си през мисълта към свободата.

Неотдавна списанията, озвучаващи мненията на науката, се подиграват или осъждат онези, които ще строят летящи машини. Те обвиниха възможните листовки в бездействащи или безполезни мечтатели. Те държат усилията на евентуални листовки никога не са били нищо и енергията, времето и парите, загубени при подобни безполезни опити, трябва да бъдат превърнати в други канали, за да се получат практически резултати. Те повториха аргументите на властите, за да докажат невъзможността за механичен полет от човека.

Полетът или летенето вече са наука. Тя се наема от правителствата. Това е най-новият лукс, отдаден на дръзките спортисти. Тя е обект на търговски и обществен интерес. Резултатите от неговото развитие се отбелязват внимателно и бъдещето му с нетърпение се очаква.

Днес всички списания имат какво да кажат в хваление на „човек-птици”, „човеци-птици”, „авиатори” и техните машини. Всъщност новините за пневматиката, аеростатиката, аеронавтиката, авиацията, летенето са най-голямата и най-новата атракция, която списанията предлагат на внимателен свят.

Тези формиращи общественото мнение са принудени от фактите и общественото мнение да променят възгледите си. Те искат да дадат на обществеността това, което общественият ум желае. Добре е да забравите детайлите и промените в мненията в течение на времето. Но това, което човек трябва да се опита да оживее и което трябва да помни, е, че предразсъдъците и невежеството не могат завинаги да възпрепятстват растежа и развитието на ума, нито да спрат неговата сила на изразяване. Човек може да се почувства силен в мисълта, че неговите сили и възможности ще бъдат най-добре изразени, ако работи усърдно в мисли и действия за това, което смята за възможно и най-добро. Опозицията, предлагана от предразсъдъците и общественото мнение, може само за известно време да попречи на неговия напредък. Предразсъдъците и обикновените мнения ще бъдат преодоляни и пометени, когато възможностите станат очевидни. Междувременно всяка опозиция предлага възможност за развитие на сила и е необходима за растеж.

В моменти на мечтание, на дълбока мисъл, на екстаз, човекът, умът, знае, че може да лети. По време на въодушевление, когато чуе добри новини, когато дъхът тече ритмично и пулсът е висок, той чувства, че може да се издигне нагоре и да се издигне напред в пространствата на примамващото непознато синьо. Тогава той гледа тежкото си тяло и остава на земята.

Червеят пълзи, прасето ходи, рибата плува и птицата лети. Всеки скоро след като се роди. Но дълго след раждането човекът-животно не може да лети, нито да плува, нито да ходи, нито да пълзи. Най-многото, което може да направи, е да се гърчи и рита и да вие. Много месеци след раждането той се научава да пълзи; след това с много усилия той пълзи по ръцете и коленете. По-късно и след много неравности и падания той е в състояние да издържи. Накрая по родителски пример и с много напътствия той ходи. Могат да минат години, преди той да се научи да плува, а някои никога не се учат.

Сега, когато човекът е постигнал чудото на механичния полет, изглежда, че когато овладее въздушния полет с механични средства, той ще достигне границата на своите възможности в изкуството на летенето. Това не е така. Той трябва и ще направи повече. Без никакъв механичен принос, без помощ и сам, в свободното си физическо тяло, човекът ще лети по въздуха по желание. Той ще може да се издигне толкова високо, колкото позволява дихателната му способност, и да ръководи и регулира полета си толкова лесно, колкото птица. Колко бързо ще се направи това ще зависи от мисълта и усилията на човека. Възможно е това да бъде направено от много от живеещите сега. В бъдеще всички мъже ще могат да придобият изкуството да летят.

За разлика от животните, човек научава използването на тялото и сетивата си, като се учи. Човечеството трябва да има предметни уроци или пример, преди да приеме и да опита това, което е възможно за тях. За плуване и летене, мъжете са имали риби и птици като предметни уроци. Вместо да се опитват да открият силата или енергията, използвани от птиците при своя полет, и да научат изкуството да я използват, мъжете винаги са се опитвали да измислят някакво механично улеснение и да го използват за полет. Мъжете са намерили механичните средства за полет, защото са мислили и са работили за това.

Когато човекът наблюдава птици в полетите им, той се замисля за тях и иска да лети, но му липсва увереност. Сега той има увереност, защото лети. Въпреки че е шаритован след механизма на птицата, той не лети като птицата, нито използва силата, която птица използва при своя полет.

Чувстващи тежестта на телата си и не познавайки естеството на мисълта или нейното отношение към сетивата им, мъжете ще бъдат изумени от мисълта за полета си във въздуха само във физическите си тела. Тогава те ще се усъмнят. Вероятно те ще добавят подигравки към съмненията и ще покажат с аргументи и опит, че неспособният полет на човека е невъзможен. Но някой ден един човек ще бъде по-смел и квалифициран от останалите, без други физически средства освен тялото си. Тогава другите мъже ще видят и повярват; и, виждайки и вярвайки, сетивата им ще бъдат приспособени към тяхната мисъл и те също ще летят. Тогава хората вече не могат да се съмняват и несъстоятелният телесен полет на човека ще бъде приет факт, също така обикновен като явленията на прекрасните сили, наречени гравитация и светлина. Добре е да се съмнявате, но не и да се съмнявате твърде много.

Двигателната сила на полета на всички птици не се дължи на размахването или развяването на крилата им. Движещата сила на полета на птиците е специфична сила, която се индуцира от тях, която след това им дава възможност да извършват дългите си трайни полети и чрез които те могат да се движат през въздуха, без да размахват или размахват крилата си. Птиците използват крилата си, за да балансират телата си, а опашката като кормило, за да ръководят полета. Крилата се използват и за стартиране на полета или за предизвикване на двигателната сила.

Силата, която птицата използва, за да лети, е налице у човека, както и при птицата. Човекът обаче не знае за това или ако е наясно със силата, той не знае за употребите, за които може да се приложи.

Една птица започва своя полет чрез вдишване, като изпъва краката си и разпере крилата си. Чрез движенията на дъха, краката и крилата си птицата възбужда нервния си организъм, така че да я приведе в определено състояние. Когато е в това състояние, той подтиква двигателната сила на полета да действа чрез нервната си организация, подобно на това, че електрически ток се индуцира по система от проводници чрез завъртане на ключ от разпределителното табло на системата. Когато се наложи движещата сила на полета, тя притиска тялото на птицата. Посоката на полета се ръководи от позицията на крилата и опашката. Скоростта му се регулира от нервното напрежение и обема и движението на дишането.

Че птиците не летят само с помощта на крилата си, се доказва от разликата в повърхността на крилото в сравнение с теглото на телата им. Факт, заслужаващ да се отбележи, е, че има пропорционално намаляване на повърхността на крилото или площта на крилото на птицата в сравнение с увеличаването на теглото ѝ. Птиците със сравнително големи крила и леки тела не могат да летят толкова бързо или толкова дълго, колкото птиците, чиито крила са малки в сравнение с теглото им. Колкото по-мощна и тежка е птицата, толкова по-малко зависи от повърхността на крилото за нейния полет.

Някои птици са с лека тежест в сравнение с голямото разпространение на крилата си. Това не е, защото те се нуждаят от повърхността на крилото за полет. Това е така, защото голямата повърхност на крилото им позволява да се издигнат внезапно и да разбият силата на внезапното си падане. Птиците с дълъг и бърз полет и чиито навици не изискват те да се издигнат и паднат внезапно, не се нуждаят и обикновено нямат голяма повърхност на крилото.

Друго доказателство, че движещата сила на полета на птиците не се дължи на повърхността и механизма на крилата им, е, че когато случаят изисква, птицата значително увеличава скоростта си само с леко увеличение на движението на крилата си или без никакво увеличение на движение на крилото каквото и да е. Ако това зависи от движението на крилото за полет, увеличаването на скоростта ще зависи от увеличеното движение на крилото. Фактът, че скоростта му може да бъде значително увеличена без пропорционално увеличаване на движението на крилото, е доказателство, че това, което го движи, е причинено от друга сила, отколкото мускулните движения на крилата му. Тази друга причина за неговия полет е движещата сила на полета.

(Предстои заключение)