Фондация Слово
Споделете тази страницаНА

WORD

Vol 12 МАРТ 1911 Номер 6

Авторско право 1911 от HW PERCIVAL

ПРИЯТЕЛСТВО

(Приключен)

В света има сравнително малко истински приятелства, защото малко мъже са достатъчно верни на себе си, за да имат истински приятелства. Приятелството не може да процъфтява в атмосфера на измама. Приятелството изисква природата да се изрази истински и освен ако няма честност в изразяването, приятелството няма да живее. Човекът е собственият му най-добър приятел, когато е доверчив в приятелството си.

Умът привлича ума и допълва ума. Намирането на приятел е като оживяването на друга страна на собствения ментален Аз. Когато се намери приятел, приятелството няма да е перфектно, защото нито умът е идеален. И двамата имат безброй недостатъци и недостатъци и нито едното разумно не може да очаква, че приятелят му трябва да покаже онова съвършенство, до което самият той не е достигнал. Приятелството не може да бъде договорено за подобно на облеклото на дреха. Може да се избират познанства, но приятелства се подреждат сами. Приятелите ще бъдат привлечени заедно естествено, колкото магнитът привлича желязо.

Приятелството забранява предаването на мнения, съгласието с молби или сляпото следване на ръководството на нашия приятел. Приятелството изисква човек да оцени собствените си убеждения, да бъде независим в мисълта и да предложи разумно умиление и съпротива на всичко, което не се вярва правилно на неговия приятел. Приятелството изисква сили да стои сам, ако има нужда.

Четейки добра книга, авторът често събужда чувството за доброта, когато ни разкрива нещо и изписва с живи думи мисълта, която отдавна сме изпитвали. Това е наша собствена прошепнала мисъл, сякаш сме я изразили. Благодарни сме, че му е дадена форма с думи. Може да не сме виждали писателя, може да са минали векове, откакто е ходил по земята, но той все още живее, защото е помислил нашата мисъл и говори тази мисъл за нас. Усещаме, че той е у дома си с нас и е наш приятел и се чувстваме като у дома си с него.

С непознати не можем да бъдем себе си. Няма да ни пуснат. Те не знаят. С нашия приятел няма как да не бъдем себе си, защото той ни познава. Там, където приятелството съществува много обяснение, не е необходимо, тъй като чувстваме, че приятелят ни вече разбира.

Хората, които говорят или мислят за приятелството, принадлежат към един от двата класа: тези, които смятат, че това е връзка на сетивата, и тези, които говорят за него като отношение на ума. Няма комбинация от двата или третия клас. Мъжете, които възприемат приятелството като ум, са от два вида. Единият знае, че е от духа, духовния ум, другият го мисли като умствена или интелектуална връзка. Мъжете, които смятат това за чувство, също са от два вида. Тези, които смятат, че това е връзка, която да угажда на настроенията и да удовлетворява желанията или емоциите, и тези, които ги смятат за физическо предимство, отнасящо се до физическите неща.

Човекът, който счита приятелството за физическо предимство, формира оценката си на строго физическа основа. Това той определя от това, което човек струва в пари и притежания, и престижа, който тези му дават. Той оценява оценката си без емоции или чувства. Той гледа на приятелството по фактически начин, за това, което му струва. Това, което той нарича приятелство, продължава, докато неговият „приятел“ запази своите притежания, но свършва, ако те бъдат изгубени. Тогава няма много чувство за това; съжалява, че приятелят му е загубил богатството си, а той неговият приятел, но намира друг с пари, за да заеме мястото на загубения за него. Почти и без значение е да говорим за приятелство.

Най-голям брой от тези, които говорят за приятелство, принадлежат към втория вид на първия клас. Естеството на тяхното приятелство е психическо и е от сетивата. Това се отнася за тези, които имат общност от интерес и се стремят един към друг да постигнат своите конкретни цели, като поклонниците на обществото и тези, които са темпераментно сантиментални, управлявани от своите емоции. В този кръг са включени онези, които копнеят за личности, тези, които се чувстват доволни само когато са в атмосферата на личности. Те наричат ​​онези, които така им харесват приятелите си, не поради ползите от интелектуалния контакт, а заради приятността на личния магнетизъм на тяхното присъствие. Това продължава, докато техните настроения и желания са подходящи един за друг. Психическите или желанията за приятелство се променят или завършват, когато се промени природата на конкретната фаза на желанието, която е тяхната връзка. Такива са природата на парите и желанията за приятелства.

Умът действа чрез желанията и има общо с тях, но нито това, което е от физическия свят, нито от света на желанието, не може да разбере приятелството. Връзката на приятелството е по същество на ума. Само тези могат да разберат приятелството, които го смятат за съзнанието, а не за личността, нито за тялото, нито за притежанията или желанията и емоциите на тази личност. Нещата от физическия свят и желанията на личността могат да бъдат свързани с такива термини като личен интерес, или харесване, или привличане, или обич и могат да бъдат взаимно съгласни, но те не са приятелство. Възприемането или разбирането на добротата на ума и ума е началото на истинското приятелство и връзката между тези, които го смятат за това, може да се нарече умствено приятелство. Приятелството в този клас е между онези, които са с подобно качество и подобие на ума, или които имат същия или подобен идеал в ума. Те са привлечени един от друг чрез определено взаимно ментално оценяване на качеството и целта на мисълта и идеала, независимо от физическите притежания, или привличането от общност на интереси, или от емоционални тенденции, или от качества на магнетизма на желанието. Приятелството се откроява от и над личните черти и харесвания и недостатъци и тенденции. Приятелството може да се формира между ниско и известните, както и между хората с еднакво образование и стаж в живота.

Умственото приятелство трябва да се разграничава като същество с интелектуално качество и характер. Това е показано от действието и връзката на ума с ума като различими от мисълта за парите и чертите и навиците на личността. Физическото присъствие на личността не е необходимо за приятелство между умовете. Когато личностите са приятни една на друга и на всеки ум, те често са желателни, тъй като позволяват на ума да действа без сдържаност. Но личността също може да бъде от полза в опитите и доказването на силата и вярността на приятелството. Поради различията във вкусовете, навиците, маниерите и израженията на личността на приятелите, човек понякога изглежда несъмнен на другия или ще се чувства неприятно или зле в своята компания. Личността може да бъде рязка и навиците му да бъдат нежелателни за приятеля му, който може да изрази мненията си, а те от своя страна могат да бъдат противопоставими на другия, но те имат общ идеал и се чувстват сродни. Ако приятелството наистина се разбере между двамата, всяко разкъсване поради техните страшни личности може лесно да бъде поправено. Но ако приятелството не се разбере и ако различните личности са твърде силни, приятелството ще бъде разрушено или отложено. Създават се много приятелства, които изглеждат странни. Груба, дръзка, кисела, горчива или жлъчна личност с особени навици може да прикрие ума с голяма сила и стойност. Друг ум с по-малко власт може би има по-приветлива и привлекателна личност, чиито маниери са обучени на конвенционалността на любезното общество. Там, където приятелството съществува между такива, умовете ще се съгласят, но техните личности ще се сблъскат. Приятелствата, които са най-приятни, макар и не винаги най-добри, са тези, при които хората заемат сходни позиции, имат почти равни притежания и имат образование и развъждане, което им придава подобна степен на култура и чиито идеали са сходни. Те ще бъдат привлечени един към друг, но приятелството им може да не е толкова изгодно, сякаш техните личности са в противоречие с диспозициите, защото там, където естествата и условията са съгласни, няма да се упражнява добродетелите за поддържане и развитие на приятелството.

Истинските ментални приятелства започват или се формират от контакта и оценката на ума с ума. Това може да е резултат от асоцииране или без единият да е видял другия. Някои от най-силните приятелства са формирани там, където нито един приятел не е виждал другия. Забележим случай е приятелството между Емерсън и Карлайл. Добротата на ума беше призната и оценена от Емерсън, когато прочете „Сартор Ресарт“. В автора на тази книга Емерсън веднага възприема приятел и общува с Карлайл, който също толкова силно оценява ума на Емерсън. По-късно Емерсън посети Карлайл. Техните личности не се съгласиха, но приятелството им продължи през живота и не свърши.

Приятелството с духовно естество или духовното приятелство се основава на познаването на връзката на ума с ума. Това знание не е чувство, не е мнение, нито резултат от когитациите на ума. Това е спокойно, твърдо, дълбоко убедено убеждение, в резултат на съзнанието му. Трябва да се разграничава от другите видове приятелство по това, че всеки от другите видове може да се промени или да приключи, приятелството с духовна природа не може да приключи. Тя е резултат от дълга поредица от взаимоотношения между умовете, в които знанието е духовна връзка на единството. Има малко приятелства от този клас, защото малко хора в живота са култивирали духовната природа, търсейки знания преди всичко други неща. Приятелството с духовно естество не зависи от религиозните форми. Не е съставена от благочестиви мисли. Духовното приятелство е по-голямо от всички религиозни форми. Религиите трябва да преминат, но духовното приятелство ще живее вечно. Онези, които се впускат в духовната природа на приятелството, не се влияят от идеалите, които човек може да притежава, нито от желанията и емоциите, които могат да се проявят, нито от физическото притежание или липсата на такива. Приятелството, основано на духовната природа на ума, трае през всички въплъщения. Душевното приятелство може да бъде разрушено от промяната на идеалите и антагонизмите на противоположни личности. Приятелствата, наречени психически и физически, не са подходящи приятелства.

Двете основни за приятелството са, първо, че мисълта и действието на единия са за най-добри интереси и благополучие на другия; и второ, че всеки позволява на другия да има свобода в мисълта и действията.

В рамките на универсалния ум съществува божественият план, че всеки ум ще научи собствената си божественост и божествеността на другите умове и накрая ще познае единството на всички. Това знание започва с приятелство. Приятелството започва с чувството или признаването на доброта. Когато приятелството се почувства за един, то се разширява до два или повече и към по-широки кръгове, докато човек не стане приятел на всички. Познанието за добротата на всички същества трябва да се научи, докато човекът е в личността. Човек се учи от своята личност. Той не може да се научи без него. Чрез своята личност човек прави и учи приятели. Тогава той научава, че приятелството не е на личността, на маската, а на ума, на носителя и потребителя на личността. По-късно той разширява приятелството си и го познава в духовната природа на ума; тогава той знае за всеобщото приятелство и той става приятел на всички.