Фондация Слово
Споделете тази страница


НА

WORD

ЮЛИ 1906


Авторско право 1906 от HW PERCIVAL

МОМЕНТИ С ПРИЯТЕЛИ

Как може вегетарианството да предотврати концентрацията на ума, когато се препоръчва вегетарианството, за да се постигне концентрация?

Вегетарианството е съветвано за определен етап на развитие, като целта е да се подчинят страстите, да се контролират желанията на тялото и по този начин да се предотврати възбудата на ума. За да контролира желанията, първо трябва да има желание и за да концентрира ума, човек трябва да има ум. Тази част от ума, която е въплътена в тялото, засяга това тяло от присъствието си и от своя страна е засегната от тялото. Умът и тялото реагират едно на друго. Тялото е изградено от грубата храна, приета в тялото, а тялото служи като фон или лост за ума. Тялото е съпротивата, с която умът работи и става силен. Ако тялото е растително тяло вместо животинско тяло, то ще реагира на ума според неговата природа и умът няма да може да намери съпротивителната сила или лост, необходими за работа и развитие на неговата сила и способности. Тяло, което се храни с гъба и мляко, не може да отразява силата на ума. Умът, който действа върху тяло, изградено от мляко и зеленчуци, става недоволен, раздразнителен, меланхоличен, песимистичен и чувствителен към нечестието на света, тъй като му липсва силата да държи и да доминира, която сила силното тяло би си позволило.

Яденето на зеленчуци отслабва желанията, вярно, но не контролира желанията. Тялото е само животно, умът трябва да го използва като животно. При контролиране на животно собственикът няма да го отслаби, но за да извлече най-голяма полза от него, ще го поддържа здраво и в добро обучение. Първо вземете силното си животно, след това го контролирайте. Когато животинското тяло е отслабено, умът не е в състояние да го схване чрез нервната система. Тези, които знаят, са посъветвали вегетарианството само за тези, които вече са имали силно, здраво тяло и добър здрав мозък, и то само когато ученикът може да отсъства постепенно от гъсто населените центрове.

Приятел [HW Percival]