ВЕЧНИЯ РЕД НА НАПРЕДЪКА

Тази фигура символизира Вечния ред за напредване на a единица: като природна единица, На природа-отвън, в земната сфера, чрез светлина свят, на живот свят, на форма свят към постоянния физически свят или Сфера на постоянството; до степен на дъх форма; - след това чрез AIA точка или неутрална линия, като AIA единица, до степен на a Триединно Аз единица, от страна на интелигентните.

Фиг. II-G

Сфера на Земята Светъл свят Светът на живота Форма свят Сфера на постоянството или постоянен физически свят Линия на прогресия на неинтелигентни единици Линия на прогресия на интелигентни единици Човешкият физически свят Степен на форма на дишане Баланс Aia точка или линия между природните единици и интелигентни единици

Косата линия на стрелките, водещи към точка на баланса надолу показва линията на прогресиране на неинтелигентните единици към Сфера на постоянството; линията, водеща от точка на равновесието нагоре от страна на интелигентния показва линията на прогресиране на интелигентния единици.

- символ също така показва линията на слизане във временния човешки свят на раждане и смърт намлява повторното съществуване, по изпълнители че не успя в пробния тест за привеждане на своите чувство-и-желание в балансиран съюз.