ЛИНИ НА МИСЪЛ

символизиращ творението, сградата и екстериоризация; и опит- обучение от и балансирането на a мисъл

Фиг. IV-A

От природата: От интелигентна страна: a В центъра е обект на желание, получено от впечатление като точка a) Линия на точка има значение a b b) Цел на желанието. Цел линия a – b: Стандартен ъгъл от 30 градуса от линейна материя a b c c) Дизайн на цел b – c: Стандартен ъгъл от 30 градуса на ъгловата материя a b c d d) Екстериоризация на дизайна c – d: Стандартен ъгъл от 30 градуса на повърхностната материя d e e) Линия на опит Ъгъл на 30 градуса d e f f) Учебна линия, от опита. Ъгъл на 30 градуса d e f g g) Балансираща линия и знания от изучаване на. Ъгъл на 30 градуса a b c d e f g Сума от предходното линии, символизиращи начин на мисълта уравновесен