ИНТЕЛИГЕНЦИИ И ТРИУНОВИ СЕЛОВЕ

ТРИУНОВАТА САМОСТ на човешкото, неговото три части намлява седем умове

Графика VA

Трите части: - знаещ, as цялостност на аз- намлява Аз-ност
- мислител, as причина намлява правилност
- изпълнител, as желание намлява чувство
 
Седемте умове: - ум of цялостност на аз-
- ум of Аз-ност

- ум of причина
- ум of правилност
 
Не е във връзка с този в тялото

Умът на желанието
- ум of чувство,

и за тялото и сетивата:

Тялото-ум

 
Във връзка с и в услуга на изпълняващия орган