Трите поръчки на ИНТЕЛИГЕНЦИТЕ и Седем Факултети на разузнаването

Фиг. VC

Сфера на огъня Орденът на знаещи Сфера на въздуха Орденът на мислители Сфера на водата Орденът на Желаещи Сферата на земя Лек факултет Аз съм преподавател Факултет по време Мотивационен факултет Имидж факултет Тъмният факултет Фокусен факултет

Орденът на знаещи е в връзка към сферата на огъня
Орденът на мислители, към сферата на въздуха
Орденът на желаещите, към сферата на водата

В световете в земната сфера е Триединно Аз.