ТЕТРАДИТЕ като квадратчета

Фиг. VII-H

a) ♈︎ ♋︎ ♎︎ ♑︎
Стандартният площад
b) ♉︎ ♌︎ ♏︎ ♒︎
Мъжкият площад
c) ♊︎ ♍︎ ♐︎ ♓︎
Женският площад
d)
Трите тетради като квадрати