Масонството и неговите символи


от Харолд У. Персивал
Кратко описание
Масонството и неговите символи хвърля нова светлина върху вековните символи, емблеми, инструменти, забележителности, учения и възвишените цели на масонството. Този древен орден е съществувал под едно или друго име много преди изграждането на най-старата пирамида. Тя е по-стара от всяка друга известна днес религия! Авторът посочва, че масонството е за човечеството - за съзнателното аз във всяко човешко тяло. Масонството и неговите символи осветлява как всеки от нас може да избере да се подготви за най-висшите цели на човечеството - самопознание, възстановяване и съзнателно безсмъртие.
Прочетете зидарията и нейните символи


PDFHTML
 Текст и
аудио 🔈

"Няма по-добри и по-напреднали учения, достъпни за хората, отколкото тези на масонството."HW Percival