Асоциирано членство

$25.00

Всички членове на Фондация “Word”, независимо от нивото на подкрепа, която ще изберете, ще получат нашето тримесечно списание “The Word” и 25% отстъпка за книгите на Percival. Това са годишни такси.

Преглед на други опции за членство

Продължи пазаруването