Фондация Слово
Споделете тази страницаA B C D E F G Трите по-високи равнини на Септемврийския Космос Самолет I Самолет II * Самолет III Самолет I Архетипният свят. † Самолет II Интелектуалният свят Самолет III Същественото или Формативен свят Равнина IV Физическото или материалното World. ‡
Фигура 27

Диаграма от Тайната доктрина (фигура 27) на глобусите на планетарната верига, с техните кръгове и раси (том I., стр. 221, ново изд.), сравнено и обяснено от зодиакалната система. (Фигура 28.)

* Arûpa, или „Безформен“, там, където формата престава да съществува, в обективната равнина.

† Думата „Архетип“ не трябва да се приема тук в смисъла, който платонистите й дават,т.е. света, какъвто е съществувал в Ума на Божеството; но в този на Свят, направен като първи модел, който следва да бъде последван и подобрен от Световете, които го успяват физически, макар и да се влошават в чистотата.

‡ Това са четирите долни равнини на Космическото Съзнание, като трите по-високи равнини са недостъпни за човешкия интелект, както са разработени в момента. Седемте състояния на човешкото съзнание се отнасят до съвсем друг въпрос.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
Фигура 28
♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
Фигура 29.
Фигура на зодиака, показваща четвъртия кръг на планетарната верига, със седемте коренни раси и седем под раси.

Йерархията на творческите сили е разделена езотерично на седем (четири и три), в рамките на дванадесетте велики ордена, записани в дванадесетте знака на зодиака; седемте от манифестиращата скала са свързани освен това със седемте планети. Всичко това се подразделя на безброй групи божествени, духовни, полудуховни и ефирни същества.

- Тайната доктрина.

НА

WORD

Vol 4 ДЕКЕМВРИ 1906 Номер 3

Авторско право 1906 от HW PERCIVAL

ЗОДИАК

IX

В статиите за зодиака в октомври намлява ноември въпроси на Словото бе споменато за превъзходната заслуга на „Тайната доктрина“ като творба за космогонията, философията, религията, расовото развитие на човека и световете, в които той живее. Ученията на „Тайната доктрина“ могат да бъдат по-лесно разбрани от системата. Зодиакът обзавежда тази система. Вярваме всъщност, че „Тайната доктрина“ е написана според системата на зодиака, тъй като наистина трябва да бъде написана всяка творба, която интелигентно се занимава с темите на теогонията, космогонията или окултизма.

В статията от октомври беше дадено общо очертание на ученията на „Тайната доктрина” относно манвантара с нейните седем кръга и за седемте раси на всеки кръг и как всички те могат да бъдат разбрани с ключа на зодиака по отношение на Съзнанието.

В последния (ноемврийски) брой на Словото беше направен опит да се очертае развитието на състезанията в трите кръга, предхождащи настоящия ни четвърти кръг, и да се свържат извлечения от „Тайната доктрина“ с ключа на зодиака.

Настоящата статия се занимава с развитието на расите в настоящия ни четвърти кръг, както е дадено в „Тайната доктрина“ и според ключа на зодиака.

Ще се помни, че има неподвижни и подвижни знаци на зодиака. Стационарните знаци са в реда, в който ги познаваме - от овен (♈︎), в горната част на кръга чрез рак (♋︎) към везни (♎︎ ) в долната част на кръга и от везни (♎︎ ) до овен (♈︎) отново чрез козирог (♑︎). Всеки знак означава манифестиращия кръг, когато е в стационарния знак на рак (♋︎), и в края на кръга, в козирог (♑︎), той преминава един знак нагоре в кръга. Овен (♈︎), телец (♉︎), зодия Близнаци (♊︎), представляват трите кръга, предхождащи настоящия ни четвърти кръг, рак (♋︎). Подвижният знак на нашия четвърти кръг сега е рак и съвпада с и е в неподвижния знак на рак (♋︎). Ще се помни също, че най-плътното тяло се е развило в първия кръг на цялото съзнание (♈︎) беше тялото на дъха; тялото се развива във втория кръг (♉︎), движението, е жизненото тяло и че формата (или астралното) тяло е най-компактното тяло, развито в третия кръг (♊︎), вещество.

В Проема на първия том на „Тайната доктрина“ е представен конспект от седемте строфи на страници 48, 49 и 50.

Stanza I. ясно посочва първия кръг; Станза II. говори за втория кръг; Stanza III. описва третия кръг, показващ двойствеността на веществото и неговите различия.

По-долу са описани някои фази от първите три кръга, които сега са символизирани от овен (♈︎), телец (♉︎), зодия Близнаци (♊︎):

Vol. I., p.279.

По този начин на първия кръг земното кълбо, изградено от примитивния огнен живот, т.е. образувано в сфера - нямаше твърдост, нямаше квалификации, освен студена яркост, без форма, без цвят; едва към края на първия кръг той разработи един елемент, който от своята неорганична, така да се каже или проста същност, се превърна сега, в нашия кръг, огънят, който познаваме в цялата система. Земята беше в първата й рупа, същността на която е акашичният принцип, наречен ***, този, който сега е известен като и много погрешно наречен астрална светлина, която Елифас Леви нарича „Въображението на природата“, вероятно за да избегне давайки му правилното си име, както правят и другите.

Vol. I., с. 280-281.

Вторият кръг изявява втория елемент - въздух; елемент, чистотата на който би осигурила непрекъснат живот на онзи, който би го използвал. В Европа има само два окултисти, които са го открили и дори частично го прилагали на практика, макар че съставът му винаги е бил известен сред най-високите източни посветени. Озонът на съвременните химици е отрова в сравнение с истинския универсален разтворител, за който никога не може да се мисли, ако не съществува в природата.

От втория кръг земята - досега плод в матрицата на космоса - започна своето истинско съществуване: тя беше развила индивидуален жизнен живот, своя втори принцип. Вторият отговаря на шестия (принцип); вторият е непрекъснат живот, другият - временен.

Третият кръг разви третия принцип - вода; докато четвъртият трансформира газообразните течности и пластмасовата форма на нашето земно кълбо в твърдата, смачкана, грубо материална сфера, в която живеем. Бхуми е достигнал своя четвърти принцип. На това може да се възрази, че законът за аналогия, толкова настояващ, е нарушен. Въобще не. Земята ще достигне истинската си крайна форма - телесната й черупка - обратно в този човек, само към края на манватара, след седмия кръг. Евгений Филалет беше прав, когато увери читателите си, „по своето честно слово“, че все още никой не е видял „земята“, т.е. материята в нейната съществена форма. Нашият глобус засега е в своето камарупично състояние - астралното тяло на желанията на ахамкара, тъмен егоизъм, потомството на махат, в долната равнина.

Vol. I., стр. 273.

Центровете на съзнанието на третия кръг, предназначени да се развият в човечеството, както го познаваме, стигнаха до възприемането на третия елемент - водата. Ако трябваше да формулираме заключенията си според данните, предоставени ни от геолози, тогава бихме казали, че няма истинска вода, дори през карбоновия период.

Vol. I., стр. 273.

Тези от четвъртия кръг добавиха земята като състояние на материята към запасите си, както и трите други елемента в сегашното им състояние на трансформация.

Накратко, нито един от т. Нар. Елементи в трите предходни кръга не беше такъв, какъвто е сега.

Vol. I., стр. 271.

Общото учение на коментара е, че всеки нов кръг развива един от съставните елементи, както сега е известно на науката, който отхвърля примитивната номенклатура, предпочитайки да ги подраздели на съставки. Ако природата е „вечно ставащото” на проявената равнина, тогава тези елементи трябва да се разглеждат в една и съща светлина; те трябва да се развиват, да напредват и да се увеличават до манвартаричния край.

По този начин на първия кръг, ние сме научени, разработени, но един елемент, и природа и човечество в това, което може да се говори като един аспект на природата - наречен от някои, много нецинтично, макар че може да е толкова фактически, „едноизмерен пространство. "

Вторият кръг роди и разработи два елемента - огън и въздух и неговата човечност, приспособена към това състояние на природата, ако можем да дадем името човечеството на същества, живеещи в условия, непознати сега за хората, беше - да използваме отново позната фраза в строго образен смисъл, единственият начин, по който може да се използва правилно - „двуизмерен“ вид.

Vol. I., стр. 272.

Сега се връщаме към разглеждането на материалната еволюция през кръговете. Въпросът във втория кръг, както беше посочено, може да бъде образно обозначен като двуизмерен.

В напълно съзнателния първи кръг беше разработен целият идеален модел на всичките седем кръга. Тъй като всяко състезание от първия кръг беше разработено, то стана идеалното за следващите кръгове. Овенът (♈︎) състезанието беше идеалното за първото (♈︎) около себе си. Телецът (♉︎) състезанието беше идеалът на целия втори кръг. Близнаците (♊︎) състезанието беше идеалът на третия кръг и ракът (♋︎) състезанието от този първи кръг беше идеалното за четвъртия кръг. Така че този знак (♋︎) сега започва четвъртият кръг, като доминиращ знак на кръга, а също и първата коренна раса на кръга.

Vol. I., стр. 253.

Сега всеки кръг, в низходящ мащаб, е само повторение в по-конкретна форма на кръга, който го е предхождал, точно както всяко земно кълбо, до нашата четвърта сфера, действителната земя, е по-голямо и по-материално копие на по-сенчестите сфера, която го предшества, всеки по ред, на трите по-високи равнини. По пътя си нагоре, върху възходящата дъга, еволюцията одухотворява и етериализира, така да се каже, общия характер на всички, извеждайки го до ниво с равнината, върху която е поставено кълбото близнак на противоположната дъга; резултатът е, че при достигане на седмото земно кълбо, в какъвто и да е кръг, естеството на всичко, което се развива, се връща към състоянието, в което е било в своята начална точка - плюс всеки път нова и висша степен в състоянията на съзнанието , По този начин става ясно, че „произходът на човека“, така нареченият в настоящия ни кръг или жизнения цикъл на тази планета, трябва да заема едно и също място в същия ред - освен детайли въз основа на местните условия и време - както в предходния кръг.

Фигура 29 представлява четвъртия кръг, със седемте си коренови раси и седемте подраси; фигурата е разделена на обичайната хоризонтална линия - линията на проявление. Горната половина на фигурата представлява „пралая“ или период на почивка между манватараси, кръгове, състезания до безкрайно малки периоди от време. Долната половина на фигурата символизира проявата на четвъртия кръг, равнините, върху които се проявява, кореновите раси, заедно със седемте подраси на всяка коренова раса. Фигурата илюстрира как зодиака може да се види в малкия или в големия. Микроскопичната клетка е построена по плана на зодиака, както и великият Космос. Всеки има своите знаци, обозначаващи своите периоди, наречени манвантари и пралаи, активност и почивка, създаване и унищожение, всички имена, чрез които се говори идеята за голямата двойственост.

Цялата фигура очертава развитието на рунда по неговите раси и подраси. Рак (♋︎) започва рунда. При този знак се вижда по-малка зодия, която е разделена от линията на проявление на кръга. Този малък зодиак представлява цялата първа коренна раса с нейните седем подраси.

Първата подраса започва от знака рак (♋︎), дъх; втората подраса е обозначена със знака лъв (♌︎), живот; третата подраса се отличава със знака дева (♍︎), форма; четвъртата подраса се определя от знака везни (♎︎ ), секс; петата подраса е представена от знака скорпион (♏︎), желание; шестата подраса ще се характеризира със знака стрелец, (♐︎), мисъл; седмата подраса трябва да бъде идентифицирана със знака козирог (♑︎), индивидуалност.

Тъй като всяка подраса на всяка от седемте коренни раси развива индивидуалност в знака Козирог (♑︎), цикълът на състезанието се затваря и подрасата преминава в горната половина на кръга, което символизира расовата пралайя на четвъртия кръг. Трябва да се помни обаче, че първата коренна раса е духовна раса и дори нейната най-материална, четвъртата, подраса не трябва да се сравнява с нашите физически тела, освен по аналогия; че развитието на първата коренна раса осигурява идеалния план само за целия кръг, който план не е разработен и завършен до края на седмата коренна раса. Първата коренна раса не е умряла, нито ще умре, защото беше от първия кръг. Нито една от расите от първия кръг няма да умре, защото те предоставят идеала и вида на своите съответни кръгове в цялата велика манвантара. Първото състезание от нашия четвърти кръг беше четвъртото състезание от първия кръг.

Цикълът на инволюцията на първите три раси е по низходящата дъга на кръга до най-ниското развитие, ос, баланс, повратна точка на кръга, която е във Везни (♎︎ ), пол, четвъртата раса. След това цикълът се обръща и се развива по възходящата дъга на кръга. като везни (♎︎ ), секс, е опората и баланса на рунда, той е сам на собствената си равнина и трябва да завърши себе си на собствената си равнина. При другите раси не е така.

Петата коренна раса е допълнение към третата коренна раса и двете са на една и съща равнина. Но докато мъжът от третата раса се занимава със секс, човекът от петата раса се развива или трябва да еволюира чрез и от секса до своето първоначално състояние на третата раса в този наш четвърти кръг. Според еволюционния закон трябва да има двуполови племенни и семейни раси в тази наша настояща пета подраса на арийската, пета, коренна раса. Въпреки това, сексуалното желание е било толкова силно в ума и тялото на човека, че той се е забавил отвъд законното време в знака на секса. Последствието е, че той не само възпира собствената си расова еволюция, но и еволюцията на животните и ще бъде принуден от всякакви болести да продължи. Човекът може да спре развитието на еволюцията само за известно време. Расата, която сега се формира в Америка, ще бъде шестата семейна раса, сагитарна (♐︎), от петата подраса, скорпион (♏︎), от арийската пета коренна раса, скорпион (♏︎), която коренна раса, според „Тайната доктрина“, започва в Азия.

Следният откъс от кн. I. се занимава с настоящия ни четвърти кръг, както и Stanzas IV., V., VI. и VII .:

Vol. I., с. 49, 50.

Stanza IV. показва диференцирането на „зародиша“ на Вселената в септенната йерархия на съзнателните божествени сили, които са активните проявления на единствената върховна енергия. Те са създателите, оформящите и в крайна сметка създателите на цялата проявена вселена, в единствения смисъл, в който името „творец“ е разбираемо; те го информират и ръководят; те са интелигентните същества, които коригират и контролират еволюцията, въплъщавайки в себе си онези проявления на единствения закон, които ние познаваме като „природни закони“.

В общи линии те са известни като дхан хохани, въпреки че всяка от различните групи има свое обозначение в Тайната доктрина.

Този етап на еволюция се говори в индуистката митология като „творение на боговете“.

Станза В. описва процеса на светообразуване. Първо, дифузна космическа материя, а след това „огненият вихър“, първият етап от образуването на мъглявина. Тази мъглявина се кондензира и след преминаване през различни трансформации образува Слънчева Вселена, планетарна верига или една единствена планета, според случая.

Stanza VI. посочва последващите етапи във формирането на „свят“ и свежда еволюцията на такъв свят до четвъртия си голям период, съответстващ на периода, в който сега живеем.

Stanza VII. продължава историята, проследявайки слизането на живота до външния вид на човека; и по този начин затваря първата книга от Тайната доктрина.

Развитието на „човека“ от първото му появяване на тази земя в този кръг до състоянието, в което сега го намираме, ще бъде тема на Книга II.

Горните очертания показват четвъртия кръг, седмочислената йерархия, за която се говори, представена от знаците на зодиака от рак (♋︎) към козирог (♑︎) в долната половина на кръга.

Дхианските хохани са седем. Те са интелигенциите начело на йерархиите, представени от тези знаци. Етапът на еволюция при рака се говори като за „създаването на боговете“, защото именно по този знак, който представлява не само четвъртия кръг, но и първата раса на четвъртия кръг, тези родители на човечеството излъчват форми-тела на съответните им раси и наблюдават формите, докато формите не са достатъчно развити. Тогава някои от „боговете“ се въплъщават в телата, развити и продължават еволюцията; други чакат, а някои отказват да се въплъщават.

По-долу е описан първият етап от формирането на света в четвъртия кръг, както и този на първата надпревара в четвъртия кръг:

Vol. I., с. 141, 142.

Stanza V. sloka 3. Той е техният водач и водач. Когато започва работа, той отделя искрите на долното царство, което плава и тръпне от радост в лъчезарните си жилища и образува с тях зародишите на колелата. Той ги поставя в шестте посоки на пространството и една в средата - в централното колело.

"Колелата", както вече беше обяснено, са центровете на сила, около които първичната космическа материя се разширява и преминавайки през всичките шест етапа на консолидация, става сфероидна и завършва, като се трансформира в глобуси или сфери. Това е една от основните догми на езотеричната космогония, че по време на калпасите (или еоните) на живота, движението, което през периодите на покой „пулсира и трепти през всеки дрямлив атом“ - предполага непрекъснато нарастваща тенденция, от първата събуждане на космоса към нов „ден“, към кръгово движение. „Божеството се превръща във вихър.“ Може да се запита, тъй като писателят не е пропуснал да попита: Кой е там, за да установи разликата в това движение, тъй като цялата природа е сведена до своята първична същност и не може да има никой - дори не един от дхиани-хоханите, които всички са в нирвана - да го видят? Отговорът на това е: ВСИЧКО В ПРИРОДАТА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ АНАЛОГИЯТА.

Vol. I., стр. 144.

STANZA V., SLOKA 4. СПИРАЛНИ ЛИНИИ НА ПЪРВАТА СЪЕДИНЕНИЯ ЗА СЪЕДИНЯВАНЕ НА ШЕСТТА СЕДА - КРОНА (а). АРМИЯ НА СИНОВЕТЕ НА СВЕТЛИНИ СТЕНИ НА ВСЕКИ АНГЛ; ЛИПИКАТА, В СРЕДНАТА КОЛЕСА. Те казват: „ТОВА Е ДОБРО.“ ПЪРВИЯТ БОГАТНИ СВЕТ Е ГОТОВ; ПЪРВОТО, ВТОРОТО. ТОГА „БОЖЕСТВЕНА АРУПА” ОТГОВОРЯВА В ЧХЯ ЛОКА, ПЪРВОТО СДЕЛЕНИЕ НА АНУПАДАКА.

(а) Това проследяване на „спиралните линии“ се отнася до еволюцията на принципите на човека, както и на природата; еволюция, която се осъществява постепенно, както и всичко останало в природата. Шестият принцип в човека (буди, божествената душа), макар и само дъх в нашето схващане, все още е нещо материално в сравнение с божествения дух (атма), от който той е носител или носител. Fohat, в качеството си на божествена любов (ерос), електрическата сила на афинитет и съчувствие, е показана, алегорично, опитвайки се да приведе чистия дух, лъчът, неразделен от един абсолют, в съюз с душата, двете съставляващи в човек монадата, а в природата първата връзка между вечно безусловното и проявеното. „Първият сега е вторият (свят)“ - на липиките - има позоваване на същото.

Vol. I., с. 154, 155.

Нещо повече, в окултната метафизика, правилно казано, има две „Единици“ - Едната в недостъпната равнина на абсолютност и безкрайност, за която не са възможни спекулации; и втората в равнината на еманациите. Първият не може нито да излъчва, нито да се разделя, тъй като е вечен, абсолютен и неизменен; но второто, бидейки, така да се каже, отражение на първото (защото това е Логосът, или Ишвара, във вселената на илюзията), може да го направи. Той излъчва от себе си - както горната сефиротална триада излъчва долната седем сефирота - седемте лъчи или дхан хохани; с други думи, хомогенният става хетерогенен, протилът се диференцира в елементите. Но те, освен ако не се върнат в своя първичен елемент, никога не могат да преминат отвъд лая или нулева точка.

Следното, Stanza VI., Описва консолидацията на земята, а също и физическото тяло на човека в третата раса на четвъртия кръг:

Vol. I., с. 168, 169.

STANZA VI., SLOKA 4. Той ги изгражда по подобие на по-старите колела, поставяйки ги върху неподправените центрове (а).

КАК ДА СЕ СГРАДА? ТО СЪБИРА ОГНЕНИЯТ ДЪРЖАВ. Той прави топки от огън, изтича през тях и ги обикаля, вливайки ги в тях, след това ги поставя в движение; НЯКОЙ ЕДИН НАЧИН, НЯКОЙ ДРУГИЯТ НАЧИН. ТОЙ СА СТУДЕН, ТОГАВА ГОТОВИ. ТЕ СА СУХИ, ТОГАВА ТОЙ ВЛАГА. ТЯХ БЕЛ, ТОЙ ВЕНТИЛАТОРИ И ОХЛАДЯВА ТОЙ. ТОЗИ ДЕЙСТВИЯ СА НА ЕДНА ТУЛЯТ КЪМ ДРУГИТЕ, ПРЕЗ СЕВЕТЕ ВЕЧЕРИ.

(а) Световете са изградени „по подобие на по-стари колела“ - т.е. от онези, които са съществували в предходните манватари и са преминали в пралая; защото законът за раждането, растежа и разпадането на всичко в космоса, от слънцето до светещия червей в тревата, е Един. Има вечна работа за съвършенство с всеки нов външен вид, но веществото и силите са едно и също. И този закон действа на всяка планета чрез незначителни и различни закони.

„Непроницаемите (лая) центрове” имат голямо значение и тяхното значение трябва да бъде напълно разбрано, ако имаме ясна представа за архаичната космогония, чиито теории сега са преминали в окултизъм. В момента може да се посочи едно нещо. Световете са изградени нито върху, нито над, нито в центровете на лая, като нулевата точка е условие, а не математическа точка.

Под „нетленни центрове на лая“ се разбира състоянието или условията, при които един вид или степен на материята преминава и се превръща в друг вид или степен на материята. Появата на една равнина на материята трябва да идва от друга равнина през центъра на laya, което е условието неутрално към и между двете равнини. Има седем такива лая центрове. Седемте лая центрове са неутрални и позволяват обмен или циркулация между световете, принципите, силите, стихиите, сетивата, телата и дори седемте съставни части на тялото на човека. Всичко това важи за седемте знака на зодиака на долната половина на кръга.

Stanza VII. показва историята на земята, а също и на човека, до четвъртата раса. Горните цитати показват:

Първо - че първите три строфи описват първите три кръга, които са символизирани от първите три знака на зодиака.

Второ - онова Станза IV. описва само четвъртия кръг и по-специално първата раса от нашия четвърти кръг, която предписва законите, които управляват рунда.

Трето — че строфи V., VI. и VII. описват втория, третия и четвъртия период в развитието на земята и човека, който е само до края на кръга, и че тези периоди са символизирани от знаците лъв (♌︎), зодия Дева (♍︎), везни (♎︎ ) и скорпион (♏︎).

Горните откъси не само показват предишното развитие на човешката раса, но те показват начина, по който човек идва на света в момента; тоест от момента, в който той за първи път започва да се облича с астрална материя, развитието на плода, който се подготвя за него, и окончателното му въплъщение при раждането. В тази връзка бихме посочили, че строфа IV. посочва егото или егота, които трябва да се въплъщават. Това се познава чрез знака рак (♋︎), дъх. Строфа V. показва проекцията на искрата при зачатието и началото на формирането на плода. Това се знае от и чрез знака лъв (♌︎), живот. Строфа VI. очертава по-нататъшното развитие на плода, периода, в който се определя неговият пол, което, както е описано, е постигнато в третата раса и се разбира от и чрез знака дева (♍︎), форма. Строфа VII. описва завършването на зародиша и окончателното му раждане на света като сексуално същество. Това е показано от знака везни (♎︎ ), секс.

Горните първа, втора и трета надпревара показват развитието на първите три кръга. Повече подробности относно развитието на расите са дадени в екстрактите, но не трябва да пропускаме да имаме предвид знаците на зодиака, докато продължаваме.

Следното продължава историята на втория етап от формирането на нашата земя, историята на втората раса и развитието на плода:

Vol. I., стр. 183.

5. Всеки жизнен цикъл на земното кълбо D (нашата земя) е съставен от седем коренни раси. Те започват с ефирното и завършват с духовното; по двойната линия на физическата и моралната еволюция - от началото на земния кръг до края му. Единият е „планетарен кръг“ от земното кълбо А до земното кълбо G, седмото; другият, „кълбовият кръг“, или земният.

6. Първата коренна раса, т.е. първите „мъже“ на земята (независимо от формата), са потомството на „небесните хора“, с основание наречени в индийската философия „лунните предци“ или питриса, от които има седем класове или йерархии.

Фигура 27 е дадено в „Тайната доктрина“ в кн. I., страница 221. Той символизира планетарната верига на глобусите, а също и кореновите раси. До него, Фигура 28, същото е дадено с ключа на зодиака.

Vol. I., стр. 221.

Тези седем равнини съответстват на седемте състояния на съзнанието в човека. Остава с него да настрои трите висши състояния в себе си на трите по-високи равнини в космоса. Но преди да успее да се опита да настрои, той трябва да събуди трите „места“ в живота и дейността.

Следното е от коментара към Stanza VII., Sloka 1:

Vol. I., стр. 233.

(а) Йерархията на творческите сили е разделена езотерично на седем (четири и три), в рамките на дванадесетте велики ордена, записани в дванадесетте знака на зодиака; седемте от явната скала са свързани, освен това, със седемте планети. Всички те са разделени на безброй групи от божествени духовни, полудуховни и ефирни същества.

Vol. I., стр. 234.

Най-високата група е съставена от божествените пламъци, така наречените, за които се говори и като „огнени лъвове“ и „лъвове на живота“, чийто езотеризъм е сигурно скрит в зодиакалния знак на лео. Тя е нуклеолата на висшия божествен свят. Те са безформените огнени дишания, идентични в един аспект с горната сефиротална триада, която се поставя от кабалистите в архетипния свят.

Горното ще обясни, че четирите принципа на човека, с три аспекта, са обозначени със знаците овен (♈︎) към везни (♎︎ ). Овен (♈︎) представлява неизменния, неизменен принцип и всеобхватния Абсолют; телец (♉︎), движение, представлява атма; зодия Близнаци (♊︎), субстанция, означава будхи и рак (♋︎), дъх, символизира манас. Това са четирите основни принципа, които, както беше посочено другаде, бяха преминати в трите предходни кръга. Усъвършенстването на четвъртия от тях, манас, е работата на този четвърти кръг.

Трите аспекта са трите низши принципа, които са носителите на принципа манас, с който сега се занимаваме. От тези лео (♌︎), животът, е принципната прана, която формира най-ниското тяло, развито във втория кръг, и с чието развитие се занимава втората раса. Зодия Дева (♍︎), форма, е линга шарира, или астрално тяло, което беше тялото, развито в третия кръг и което формира телата на нашата трета раса човечество в настоящия ни четвърти кръг. Тази трета раса включваше знака скорпион (♏︎), желание, тъй като двуполовите същества от ранната трета раса представляват двата принципа, желание и форма, в едно – форма на желание.

Везни (♎︎ ), секс, е физическото тяло, в което знакът и тялото са включени както принципите, така и функциите на Дева (форма) и Скорпион (желание).

Споменаването на „седемте в манифестиращата скала“ се отнася до седемте коренни раси, които съставляват настоящия ни четвърти кръг и които, както беше показано досега, са представени със знаците под хоризонталната линия, която е линията на проявление , В планетарната верига на глобусите библиотеката съответства на нашата земя. Трите знака от двете страни на библиотеката представляват шестте спътникови глобуса и заедно с библиотеката съставят земната верига. Всеки от тези глобуси или знаци е свързан с една от планетите, които изграждат нашата слънчева система правилно. Това е посочено в Цифри 27, 28, 29.

Следният извлек ще даде допълнителна информация относно планетарната верига:

Vol. I., с. 252, 253.

„* * * * * Под кръг се разбира серийната еволюция на зараждащата се материална природа на седемте глобуса на нашата верига, с техните минерални, растителни и животински царства; човек да бъде включен в последния и да застане начело на него през целия период на жизнения цикъл, който последният би бил наречен от брахманите „ден на Брахма“. Накратко това е една революция на „ колело ”(нашата планетна верига), което се състои от седем глобуса или седем отделни„ колела ”, в друг смисъл, този път. Когато еволюцията е преминала надолу в материята от земното кълбо А до земното кълбо G, това е един кръг. В средата на четвъртата революция, която е нашият сегашен кръг, „еволюцията достигна своя връх на физическото развитие, увенча своята работа с перфектния физически човек и от този момент започва своя работен дух.“

Vol. I., с. 285, 286, 287.

STANZA VII., SLOKA 6. ОТ ПЪРВОТО РОЖЕ, ТРЪБАТА МЕЖДУ Мълчаливият часовник и неговата сянка става по-силна и лъчезарна с ВСЯКА ПРОМЕНА. УМЪРНАТА СЛЪНЦА СЕ ПРОМЕНИ В СЛАБА НА НЕЩО ДЕН. , , , ,

Това изречение, „нишката между мълчаливия наблюдател и неговата сянка (човек) става все по-силна с всяка промяна“, е друга психологическа мистерия, която ще намери своето обяснение във том II. За сега е достатъчно да кажем, че „наблюдателят“ и неговите „сенки“ - последните наброяват толкова, колкото има прераждания за монадата - са едно. Наблюдателят или божественият прототип е в горната част на стълбата на битието; сянката, в долната част. Витал, монадата на всяко живо същество, освен ако моралната му мъдрост не прекъсне връзката и той се разхлаби и заблуди по „лунния път“ - за да използва окултния израз - е индивидуален дхиан хоан, различен от другите, с вид на духовна индивидуалност, по време на една специална манватара. Нейният основен, духът (атман), е един, разбира се, с единствения универсален дух (параматма), но превозното средство (вахан), в което е залегнало, буди, е част от тази дхан-хоханична същност; и именно в това се крие тайната на онази повсеместност, която беше обсъдена на няколко страници назад. „Баща ми, който е на небето, и аз - сме едно“, казва християнското писание; и в това, във всеки случай, това е верният ехо на езотеричния принцип.

Следващата седма и последна строфа от седмата и последна строфа от първия том на „Тайната доктрина“ дава обобщение на историята на човека до неговото сегашно състояние и пророчество за бъдещето:

Vol. I., стр. 286.

STANZA VII., SLOKA 7. „ТОВА Е ТЕШЕТО СЪСТОЯНИЕ КОЛЕСО“ - ИЗПОЛЗВА ПОЛЕТО КЪМ ИСТОРКАТА. „ТОЗИ ИЗКУСТВО, МОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И МОЯТ ТЕНА. ИМАМ ОДЕБЕН МИСЕЛ В ТЕХА И ТЕ СА МОЯТ ВАХАН, ДО ДЕНА „БЪДЕТЕ С НАС“, КОГАТО СЕ ЩЕ СЕ СЪЗДАДА МИСЕЛИ И ДРУГИ, ТАЙНИ И И. “(А). ТОГА СТРОИТЕЛИТЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИ ПЪРВОТО си облекло, СЛЕДВАЙТЕ НА РАДИАНТНА ЗЕМЯ И ПРАВЕТЕ СЪС МЪЖЕ - КОЙТО СЕ ИЗВЪРШВА

(а) Денят, в който искрата отново ще се превърне в пламъка, когато човекът ще се слее в своя дхаан хоан, „себе си и другите, себе си и аз“, както го има строфата, означава, че в паранирвана - когато пралая ще намалее не само материалните и психическите тела, но дори и духовните его, към техния първоначален принцип - миналото, настоящето и дори бъдещите хуманитарни науки, както всички неща, ще бъдат едно и също. Всичко ще е влязло отново в страхотния дъх. С други думи, всичко ще бъде „слято в Брахман“, или божественото единство.

Тази слока е поетичният синопсис на предшестващото расово развитие, който също дава в миниатюра историята на предходните кръгове. Това показва, че потомците на ранното човечество са наблюдавали развитието на ранното човечество по време на всички раси и техните цикли, докато накрая някои не са слизали и са заели обиталището си в предоставените жилища. Че от най-ниската равнина до абсолютното Аз има непрекъсната линия или верига на комуникация. Най-ниското тяло, което сега е създадено, е „настоящото колело”, физическото тяло на човека, в което божественият пламък, Висшият Аз, е проектирал искра. Това физическо тяло, с неговите по-високи принципи, ще бъде „вахан“, или превозно средство, докато не бъде толкова усъвършенствано, че самият божествен пламък ще се спусне в него като стълб огън, заобикаляйки го с ореола на славата и светлината, когато материята, от която е съставено това лошо физическо тяло, ще бъде издигната до по-високо състояние в бъдещите калпаси до деня, „бъдете“ с нас. "

Следното приключва коментара към строфите от първия том на „Тайната доктрина“:

Vol. I., с. 288, 289.

По този начин продължете циклите на септенната еволюция в седемкратна природа; духовното или божественото, психическото или полу-божественото; интелектуалецът; страстното, инстинктивното или познавателното; полукорпоралното; и чисто материалните или физическите натури. Всички те се развиват и прогресират циклично, преминавайки от един в друг по двоен центробежен и центробежен начин, един в своята крайна същност, седем в своите аспекти. Най-ниското, разбира се, е, че в зависимост от и подчинени на нашите пет физически сетива, които в действителност са седем, както е показано по-късно, от авторитета на най-старите Упанишади. Засега, за индивидуален, човешки, съзнателен, животински и зеленчуков живот, всеки микрокосмос на своя по-висок макрокосмос. Същото за Вселената, което се проявява периодично, за целите на колективния напредък на безбройните животи, огнищата на Единния живот; за да може всеки космически атом в тази безкрайна вселена, преминаващ от безформеното и нематериалното, през смесената природа на полуземното, да се превърне в материя в пълно поколение, и след това отново, обратно, отново всеки нов период по-висок и по-близо до крайната цел; че всеки атом, казваме, може да достигне чрез индивидуални заслуги и усилия тази равнина, където отново се превръща в Единното безусловно всички. Но между алфата и омегата има изморения „път“, заграден от тръни, който първо се спуска, а след това -

Вятър нагоре хълм докрай;
Да, до самия край. , , , ,

Започвайки на дългия път безупречно, спускайки се все повече и повече в греховна материя и се свързвайки се с всеки атом в изявеното пространство - поклонникът, като се пребори и претърпя във всяка форма на живот и битие, е само в дъното на долината на материята и половината от своя цикъл, когато той се идентифицира с колективно човечество. Това той е направил по свой образ. За да напредне нагоре и нагоре, „Богът“ сега трябва да се изкачи по изморения нагоре по пътя на голготата на живота. Това е мъченичеството на самосъзнателното съществуване. Подобно на Вишвакарман, той трябва да пожертва себе си, за да изкупи всички създания, да се възкреси от множеството в Единния живот. Тогава той наистина се изкачва на небето; където, потопен в неразбираемото абсолютно битие и блаженство на паранирвана, той царува безусловно и откъдето отново ще слезе при следващото „идване“, което една част от човечеството очаква в мъртвия си смисъл като „второ пришествие“ , “И другият като последния„ Калки Аватара “.

(Следва продължение)