Фондация Слово
Споделете тази страницаНА

WORD

СЕПТЕМВРИ 1915


Авторско право 1915 от HW PERCIVAL

МОМЕНТИ С ПРИЯТЕЛИ

Какво ни подтиква да прозелитизираме нашите мнения? До каква степен ни е позволено да се противопоставим на нашите мнения на тези на другите?

Мнението е резултат от мислене. Мнението е възглед, поддържан между простото вярване и знанието относно теми или неща. Човек, който има мнение за нещо, се различава от онези, които имат или знание, или просто вярване относно предмета. Човек има мнение, защото е мислил по темата. Неговото мнение може да е правилно или неправилно. Дали е правилно или не, ще зависи от неговите предпоставки и метод на разсъждение. Ако разсъжденията му са без предразсъдъци, мненията му обикновено ще бъдат правилни и, въпреки че започва с грешни предпоставки, той ще докаже, че са грешни в хода на своите разсъждения. Ако обаче той позволи на предразсъдъците да се намесят в разсъжденията му или основава предпоставките си на предразсъдъци, мнението, което формира, обикновено ще бъде неправилно.

Мненията, които човек е формирал, представляват за него истината. Той може да греши, но въпреки това смята, че са прави. При липса на знания човек ще застане или ще падне от своите мнения. Когато мненията му се отнасят до религия или някакъв идеал, той вярва, че трябва да се отстоява за тях и чувства импулс да накара другите да възприемат неговите мнения. Оттам идва прозелитизмът му.

Това, което ни подтиква да прозелитизираме нашите мнения, е вярата или знанието, на които почиват нашите мнения. Може също да бъдем подтиквани от желанието другите да се възползват от това, което считаме за добро. Ако към основните знания и желанието да се прави добро се добавят лични съображения, усилията да се обърнат другите към собственото мнение може да развият фанатизъм и вместо добро, ще бъде нанесена вреда. Разумът и добрата воля трябва да бъдат нашите водачи в прозелитизирането на нашите мнения. Разумът и добрата воля ни позволяват да представяме мненията си в аргументи, но ни забраняват да се опитваме да принудим другите да ги приемат. Разумът и добрата воля ни забраняват да настояваме другите да приемат и да се обръщат към нашите мнения и ни правят силни и честни в подкрепата на това, което мислим, че знаем.

Приятел [HW Percival]