Фондация Слово
Споделете тази страница


НА

WORD

Юни 1916


Авторско право 1916 от HW PERCIVAL

МОМЕНТИ С ПРИЯТЕЛИ

Не е ли теософското учение за нашето страдание на земята кармично възмездие, равносилно на теологичното изявление за нашето страдание като възмездие в ада, тъй като и двете твърдения трябва да бъдат приети само на вяра; и освен това човек е толкова добър, колкото другият, за да произведе морална доброта?

И двете доктрини са наравно и трябва да се приемат на вяра само докато умът е в неразумно или детско състояние. Ученията се приемат по същия начин, както азбуката и таблицата за умножение са взети от дете - на вяра.

Когато разумният разум изследва доктрините, той установява, че страданието на земята се основава на закона и справедливостта и се доказва от опита в живота и че адското учение е произволен указ, рамкиран от теологичната политика. Умът не може да намери причина за вечното страдание в ада като възмездие за грешки, извършени до голяма степен чрез невежество в един кратък живот на земята, особено когато грешките изглеждат принуждавани често от сила на обстоятелства и среда, което не е причинено от страдащия.

Прераждането и страданието на земята като кармично възмездие, когато се прилагат за обяснение на фактите от живота, се установяват, че работят според закона, подобно на таблицата за умножение и аритметиката. Страданието се разглежда като резултат от това, че е действал против закона и не е наказание, а опитът, необходим на учащия да не действа така. За разузнаването е по-достоверно, че мястото на света и човека в него са резултат на закон, а не резултат от прищявката на деспот.

Теологическото учение за ада наистина не може да се каже, че е толкова добро, колкото теософската доктрина за кармично възмездие, за да произведе морална доброта, защото никога не може моралната сила да се роди от слугински страх. Адското учение е да принуждаваме добротата чрез страх от наказание. Вместо това поражда морална страхливост и предполага несправедливо действие.

Учението за кармично възмездие чрез прераждане, помага на ума да намери своето място и работа в света и му показва истинския път през живота. Резултатът е моралната доброта.

Няма доказателство за богословския ад. Чувството за справедливост се бунтува срещу и разсейва страха от него, докато умът расте в сила и разбиране. Доказателството за кармата е чувството за справедливост, присъщо на човека. Способността да го види и разбере, зависи от неговото желание да види неправомерното си право и да го коригира с просто действие.

Приятел [HW Percival]