Фондация Слово
Споделете тази страницаМИСЛЕНИЕ И СЪДБАТА

Харолд У. Персивал

Авторско право 1946 от Харолд У. Персивал

Авторско право 1974 от The Word Foundation, Inc.

Всички права запазени, включително правото да се възпроизведе тази книга или части от нея под всякаква форма.

Шестнадесети печат, 2023 г

Softcover ISBN: 978-0-911650-06-8
Hardcover ISBN: 978-0-911650-09-9